Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ta ansvar och fira en alternativ valborg

Vandrare bland blommor.

Foto: Fredrik Schlyter/Scandinav bildbyrå

Håll ett omtänksamt avstånd och undvik trängsel både inne och ute. Det är länets samlade budskap inför valborgshelgen. I år måste alla hjälpas åt för att bromsa spridningen av covid-19.

 

English version below.

– Valborg är för många vårens stora fest och vi är vana vid att samlas kring brasor runt om i länet, men det är inte möjligt i år. Det är för tidigt att slappna av och det är viktigt att vi fortsätter att bromsa smittspridningen genom att undvika resor, större middagar, fester och folksamlingar, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län.

På grund av coronapandemin kan ett traditionellt valborgsfirande inte genomföras på samma sätt som vi är vana vid. Därför har Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Region Östergötland och samtliga av länets kommuner gått samman för att betona allvaret i situationen.

– Alla, unga som gamla, förväntas följa myndigheternas rekommendationer och visa omtanke om varandra. Det gäller även under valborg. Tänk på att hålla avstånd, nys i armvecket, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid symtom. Besök inte äldre släktingar och vänner som är över 70 år, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare på Region Östergötland.

Det finns ett fortsatt förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer och det är också olämpligt med större bjudningar även om de hålls i hemmet eller till exempel i en trädgård. På uteserveringar gäller samma regler som inomhus, och även gästerna måste bidra till att reglerna efterlevs. Att undvika trängsel och att försöka hålla avstånd till varandra gäller alla.

– Inom polisen ser vi också vikten av att alla håller sig till de riktlinjer och förordningar som finns. Börjar det samlas folk i större grupper i offentliga miljöer går de flesta situationer att lösa genom dialog. Polisen har, som vanligt, en förstärkt bemanning och beredskap inför valborgshelgen, exempelvis arbetar fler poliser än vanligt i yttre tjänst. Vi kommer att upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som bryter mot de tillfälliga ordningsregler som utfärdats för att minska smittspridningen, säger Björn Lidö, chef operativa enheten i polisregion Öst.

När traditionella valborgsfestligheter ställts in har flera kommuner och även andra aktörer i länet tagit initiativ till alternativa sätt att fira. I Linköping arrangeras Virtualborg 2020 som är en digital sändning med Linköpings studentsångare. Likaså satsar Åtvidabergs kommun på att erbjuda sina invånare ett digitalt firande.

– Vi tycker att det är viktigt att kunna erbjuda något att samlas kring och kommer att sända musikframträdanden, kanonskott och vårtal via vår Youtube-kanal. Vi vill ge våra kommuninvånare chansen att fira våren och ge föreningar, kulturutövare och ungdomar möjlighet att visa upp sig, men samtidigt tydligt visa att det är viktigt att följa myndigheternas råd även en kväll som denna, säger Malin Forsling Parborg, kulturutvecklare i Åtvidabergs kommun.

Valborg är starkt förknippat med sprakande brasor, men för att minska risken för bränder i skog och mark har Länsstyrelsen Östergötland fattat beslut om eldningsförbud. Anledningen är att det är torrt i markerna och att brandrisken är stor. Det går dock bra att grilla i sin trädgård.

– Passa på att vara ute under valborg. En promenad eller annan fysisk aktivitet är bra för hälsan och det finns närmare 300 naturreservat att besöka i länet. Det går alldeles utmärkt att umgås ute i naturen om vi håller ett omtänksamt avstånd till varandra, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län.

Kontakta oss

För mer information, kontakta gärna:

Carl Fredrik Graf, landshövding, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 52 05 (tillgänglig för intervjuer 29 april klockan 9.30-11.00)

Malins Forsling Parborg, kulturutvecklare i Åtvidabergs kommun
0120-83198

Polisen i region Öst
010-56 92 366 (pressnummer)

Britt Åkerlind, smittskyddsläkare, Region Östergötland
010-103 00 00 (pressjour)

Vid övriga frågor, kontakta gärna:

Tobias Fälth, kriskommunikatör, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 52 19
tobias.falth@lansstyrelsen.se

Per Åhlin, pressansvarig, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 52 14
per.ahlin@lansstyrelsen.se

Be responsible and celebrate Valborg in a different way!

Be considerate, keep your distance and no crowding - indoors or outdoors! These are the guidelines that apply in the county of Östergötland for the coming “Valborg” holiday. This year, everyone needs to do their bit to help slow down the spreading of COVID 19.

“For many people, Valborg is an important spring celebration when lots of people gather around bonfires all over the county but this year, that is not possible. It is too early to relax and start compromising. It is essential we continue to slow down the spreading of disease by avoiding travel, dinner parties, social get-togethers and crowds," says Carl Fredrik Graf, Governor of Östergötland.

Because of the corona pandemic, this year Valborg cannot be celebrated in the traditional way we are accustomed to. To emphasise the seriousness of the situation, the County Administrative Board, the Police Authority, the Fire and Rescue Services, Region Östergötland and all of Östergötland’s municipalities have joined forces.

"Everyone of all ages has to follow the authorities' recommendations and show consideration to each other. These same rules apply during Valborg. Be sure to keep your distance, sneeze into the crook of your arm, wash your hands frequently and stay at home if you have any form of symptoms. Do not visit older relatives or friends over 70,” says Britt Åkerlind, doctor of contagious disease control, Region Östergötland.

The ban on public gatherings with more than 50 people is still in force and it is also inappropriate to organise larger social get-togethers even if they are held at home or, for example, in a garden. The rules for restaurants and cafés apply both indoors and outdoors, and guests must also help to ensure the rules are followed. Everyone has to do their bit to keep a distance from others and prevent crowding.

"As the police authority, our role is to ensure that everyone adheres to the guidelines and regulations in force. If large groups begin to form in public areas, we can usually resolve the situation by talking to people. As is normal at Valborg, the police have extra staffing and resources in place, for example, there will be more police officers than usual out and about. We will stop all public gatherings and events that violate the temporary rules that are in force to reduce the spreading of disease," says Björn Lidö, head of the operations unit at Police Region East.

Because traditional Valborg celebrations have been cancelled this year, a number of municipalities and other organisations in the county have come up with alternative ways of celebrating. The town of Linköping has organised Virtualborg 2020 which is a digital broadcast with the Linköping student choir. Åtvidaberg municipality has also organised a digital celebration.

“We felt it was important to organise something that people could watch together so we will be broadcasting music performances, a cannon salute and a traditional spring-welcoming speech via our YouTube channel. We want to give our local residents the chance to celebrate the arrival of spring and also give Åtvidaberg’s associations, cultural practitioners and young people an opportunity to perform or demonstrate their activities. At the same time, we are making it clear that the government’s guidelines must be followed even during Valborg,” says Malin Forsling Parborg, municipal head of cultural development in Åtvidaberg.

Valborg is strongly associated with large bonfires, but in order to reduce the risk of forest fires etc., the County Administrative Board of Östergötland has imposed a fire ban, the reason being very dry ground and a high risk of fire. However, it is permitted to barbecue in one’s own garden.

"Take the opportunity of being outdoors during Valborg. A walk or some other form of physical exercise is good for one’s health and there are almost 300 nature reserves to visit in the county of Östergötland. It is perfectly possible to socialise out in the countryside if we are considerate and keep a proper distance from each other," says Carl Fredrik Graf, Governor of Östergötland County.

Kontakt