Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kraven på vaccination mot mjältbrand vid Omberg begränsas

Betande kor.

Nu förändrar Jordbruksverket kraven på obligatorisk vaccination mot mjältbrand i området runt Omberg i Östergötland. Inga nya fall av mjältbrand har konstaterats sedan 2016, och det är ingen fara för människor att vistas i området. Kravet på obligatoriska vaccinationer begränsas nu till Omberg.

Under 2016 konstaterades flera fall av mjältbrand hos djur på och i närheten av Omberg i Östergötland. Jordbruksverket arbetade under sommaren och hösten 2016 med smittspårning, sanering och vaccinering av främst nötkreatur och får i området. Sedan augusti 2016 har inga nya kända fall av mjältbrand inträffat i djurbesättningar eller bland vilt på eller omkring Omberg.

Sedan 2016 har 3 000 nötkreatur och får vaccinerats årligen i ett stort område på och omkring Omberg, utifrån kravet på obligatorisk vaccination mot mjältbrand. Syftet med vaccinationerna är att skydda djuren från sjukdom och därigenom också minska risken för vidare smittspridning i området.

Inför år 2020 beslutade Jordbruksverket att minska området för obligatorisk vaccination. Det har sedan 2016 varit planen att den obligatoriska vaccinationen ska minskas efter tre-fem år.

- Vår bedömning är att det omfattande vaccinationsprogram som genomförts sedan 2016 har haft god effekt. Därför är det möjligt att under 2020 begränsa kraven på obligatorisk vaccination till området närmast smittutbrottet, säger Kristina Fontel, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Vaccinationsområdet har nu delats in i tre vaccinationsområden (se kartbild via länk nedan). Kravet på obligatorisk vaccination gäller endast vaccinationsområde 1, Omberg, för nötkreatur och får som hålls utomhus. Det är dock fortfarande möjligt att frivilligt vaccinera nötkreatur, får, hästar och getter som hålls utomhus i hela vaccinationsområdet.

Inom hela vaccinationsområdet gäller fortsatt förstärkt passiv övervakning av mjältbrand. Det innebär att alla känsliga djurslag (nötkreatur, får, hästar, getter, älgar, rådjur och hjortar) som dött utan känd anledning bör undersökas för mjältbrand. Djurägare som har ett djur som dött utan uppenbar anledning ska kontakta sin veterinär. Anmälan vid fynd av dött vilt görs till Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

Mer information

Bakgrundsinformation om mjältbrandsutbrottet vid Omberglänk till annan webbplats

Karta över vaccinationsområdetlänk till annan webbplats

Kontakt