Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Marknadsföra en hemlighet – hur går det ihop?

Flicka rider i skogen i solnedgång

Foto: Ydre kommun

Idag är kanske Ydre ett av Östergötlands mest gömda pärlor. Genom viskningar om en hemlig skatt och ord som trolsk natur och livskvalitet vill Ydre locka besökare till kommunen. Den nya besöksnäringsstrategin ska främja utvecklingen i kommunen och är framtagen med hjälp av projektstöd från Länsstyrelsen.

De senaste åren har det framkommit starka önskemål både från företag och föreningar att kommunen ska satsa mer på besöksnäring. Man har sett att det är inom detta område och inom gröna näringar som Ydre har möjlighet att utvecklas.

För att ge olika aktörer en gemensam bild och riktlinjer att utgå ifrån såg kommunen behovet att ta fram en strategi. Med hjälp av projektstöd för regional utveckling från Länsstyrelsen lanserades Ydrebygdens värdskapsstrategi i oktober 2019. Tanken är att den ska ge Ydre en tydlig position på marknaden och formulera ett erbjudande till besökaren. En vision, platssymbol och beskrivningstext är framtagen och marknadsföringen ska byggas på personliga rekommendationer och ambassadörskap.

Om Ydrebygdens värdskapsstrategi hos Ydre kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värdskapsstrategin togs fram i samarbete mellan näringsliv, föreningar, invånare, politiker och tjänstemän. Syftet var också att skapa engagemang och delaktighet, öka kunskapen om vikten av besöksnäring och att få företag inom jordbruk och livsmedelssektorn att utveckla sina verksamheter.

Alla aktörer och privatpersoner som vill marknadsföra Ydre som geografisk plats kan använda sig av värdskapsstrategin. De större företagen i kommunen har redan börjat använda sig av den.

- Vi har fått bra respons från både företag och privatpersoner. Att det landade i Ydre - Östergötlands hemlighet var något som alla var överens om. Man tycker att det är bra och korrekta budskap som man känner igen sig i och är stolta över, säger Lisa Boyero Lindström, näringslivsstrateg på Ydre kommun.

Stöd till regional tillväxt

Länsstyrelsen i Östergötland ska stimulera länets näringsliv på flera sätt för att skapa en ekonomisk hållbar utveckling, öka sysselsättningen och nå de nationella målen för regional tillväxt. Det gör vi bland annat genom att bevilja ekonomiskt stöd i form av bidrag för genomförande av lokala eller regionala utvecklingsprojekt.

Insatser inom regional tillväxt Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland