Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Covid-19 i fokus när landshövdingen samlade länets riksdagsledamöter

Landshövding Carl Fredrik Graf.

Under onsdagen samlade landshövding Carl Fredrik Graf de östgötska riksdagsledamöterna till ett möte för att bland annat informera om hur covid-19 påverkar länet.

Landshövding Carl Fredrik Graf och länsråd Ann Holmlid bjuder cirka fyra gånger om året in Östergötlands riksdagsledamöter till dialog. Vid träffarna behandlas frågor som är både aktuella för länet och av relevans för de folkvalda politikerna. I normala fall äger mötena rum på Linköpings slott, men den här gången genomfördes det i digital form med hänsyn till rådande omständigheter.

– Situationen i samhället kom naturligtvis att spegla även det här mötet. Vi informerade riksdagsledamöterna om hur länets näringsliv påverkas av coronaviruset, aktuella insatser från Länsstyrelsen med fokus på samordning och lägesuppdatering till nationell nivå och hur arbetsmarknadsläget i Östergötland ser ut just nu, säger Carl Fredrik Graf.

Trots det allvarliga läget i samhället fortsätter Länsstyrelsen Östergötland att arbeta med många andra samhällsviktiga uppdrag. Under mötet fick riksdagsledamöterna därför information om myndighetens inspel till en ny nationell ANDT-strategi som ska presenteras 2021 samt planerna för en framtida skogsstrategi för Östergötland med lansering 2021.

– Skogen är en fantastisk resurs som måste brukas med klokskap och varsamhet. Den bidrar till arbetstillfällen och är samtidigt en tillgång för bättre hälsa och biologisk mångfald. Nu vill vi genom dialog skapa ett helhetsgrepp för skogsfrågorna genom att samla ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv i en strategi, säger Carl Fredrik Graf.

Kontakt