Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Var försiktig när du eldar eller grillar!

Bild på en grill

På grund av den senaste tidens torra och varma väder är brandrisken stor i Östergötland. Många är dessutom ute i naturen mer än vanligt just nu. Det är torrt i markerna och fjolårets gräs brinner lätt så tänk på att vara försiktig om du grillar eller eldar.

Tidigare i veckan började skogsbrandflyget att övervaka länets skogar, för att tidigt kunna upptäcka eventuella bränder.

Du kan också hjälpa till, genom att minska risken för att starta en brand:

  • Släng aldrig glödande cigarettfimpar på marken.
  • Om du tänker grilla eller elda, använd fasta eldstäder, gasolgrill eller trädgårdsgrillar på ben.
  • Var mycket försiktig med engångsgrillar. Se till att alltid ha möjlighet att släcka med vatten.
  • Använd appen Brandrisk Ute eller ta del av brandriskprognoserna från SMHI för att hålla koll på brandrisken i skog och mark.
  • Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.

Be careful when you build a fire or barbeque!

Due to the warm weather and draught that we have been having lately, there is a high risk of fires in Östergötland. Many people are also out and about in nature at the moment. The ground is dry and the grass from last year burns very easily so keep in mind that you need to be careful when you barbeque or build a fire.

Earlier this week, areal forest firefighting began monitoring the forest in our county, in order to detect possible fires at an early stage.

You can also help by reducing the risk of starting a fire:

  • Never throw lit cigarette ends on the ground.
  • If you are planning to build a fire or barbeque, use a solid hearth, gas-fueled barbeque or outdoor barbeque with legs.
  • Be very careful when you use disposable barbeques. Make sure that you are always able to put out the fire with water.
  • Use the app Brandrisk Ute (Fire hazard outdoors) or check the risk of fire prognosis from SMHI in order to keep yourself up to date on the risk of fire in forests and other outdoor areas.
  • If you discover a fire in an outdoor area, please notify 112 as soon as possible and inform them of where the fire is located.

 

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland