Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mer biogas till Östergötland med investeringsstöd från Klimatklivet

bild som visar texten Klimatklivet

17 olika miljöprojekt får ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket inom satsningen Klimatklivet. I den senaste omgången beviljas totalt 63 miljoner kronor till länet. Klimatklivet är ett stöd till lokala investeringar som bidrar till att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Sedan starten år 2015 har totalt 172 ansökningar i Östergötland beviljats stöd.

Klimatklivet har sedan år 2015 beviljat totalt 5,4 miljarder kronor i lokala och regionala investeringar. Länsstyrelsen skriver yttranden på ansökningar från länet och Naturvårdsverket tar sedan beslut om stöd. Det ges i första hand till åtgärder med störst varaktig minskning av utsläpp per investeringskrona. Hänsyn tas också till möjligheten att bidra till spridning av teknik och effekt på andra miljökvalitetsmål.

I den senaste omgången av Klimatklivet beviljas stöd för exempelvis utbyte av oljepannor till halm- eller pelletspannor, samt åtgärder för energieffektivare gödselspridning inom jordbruket.

Länets högsta stödbelopp gick denna ansökningsomgång till Holmen Paper som beviljats 49,3 miljoner kronor i stöd som gör det möjligt för Holmen att bygga ett anaerobt försteg i sin vattenreningsprocess. Om åtgärden genomförs kommer Holmen Paper att producera 33,4 GWh biogas per år som kan ersätta diesel i tunga transporter. Genom att ersätta diesel med biogas minskar utsläppen av växthusgaser från transporter med 1 500 ton koldioxid per år.

- Tack vare stödet från Klimatklivet finns en möjlighet att kombinera en ökad kapacitet i Bravikens Pappersbruks vattenrening med utvinning av biogas. Holmen vill bidra till ett minskat fossilberoende i samhället varför arbetet med att nå ett slutgiltigt investeringsbeslut pågår säger Peter Dahlén, Teknisk Direktör Holmen Paper.

- Ökad biogasproduktion inom flera sektorer är en viktig del i att nå Sveriges mål och minska utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn, säger Helena Engström, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen i Östergötland.

Nästa ansökningsperiod för Klimatklivet öppnar den 5 maj och pågår till den 28 maj.

Mer om Klimatklivet på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt:

För mer information, kontakta gärna:

Helena Engström, energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 54 67
helena.engstrom@lansstyrelsen.se

Andre Skagervik, Director Marketing and Communications, Holmen Paper AB
076 - 834 56 23
andre.skagervik@holmen.com


Kontakt