Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Satsning på åtgärder för vilda pollinatörer

Silvergökbi

Foto: L. Anders Nilsson

Naturvårdsverket satsar 11 miljoner kronor på att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin. Länsstyrelsen Östergötland får ett bidrag på drygt en halv miljon för insatser i norra länsdelen.

Av Sveriges drygt 300 arter av humlor och bin är en tredjedel hotade och behöver bli fler för att kunna bidra till pollineringen. Det råder i dag brist på blommor där vilda bin kan få mat samt sandiga miljöer där de kan anlägga bo. Det saknas även miljöer där mat- och boplatser ligger tillräckligt nära varandra.

– Eftersom situationen för vilda pollinatörer är så pass allvarlig är jag glad att vi kan rikta pengar till konkreta åtgärder i större skala till platser i landskapet där de gör mest nytta, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Artdatabanken har pekat ut 14 prioriterade områden för åtgärder för hotade vildbin. Principen är att bygga vidare på områden som fortfarande har förutsättningar för en mångfald av vilda pollinerare. De län som kommer att göra insatser är Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne, Västra Götaland och Östergötland.

Länsstyrelsen Östergötland får ett bidrag på 550 000 kronor för insatser inom ett område i norra länsdelen, framförallt inom Finspångs kommun, som pekats ut som särskilt värdefullt. Här finns bland annat huvuddelen av landets förekomster av silvergökbi, en starkt hotad art som även är rödlistad internationellt. Länsstyrelsen arbetar sedan flera år med insatser för silvergökbi och andra hotade vildbin i detta område och har goda samarbeten med bland andra Finspångs kommun, Finspångs motorsällskap och Holmen skog kring detta.

– Denna satsning utgör en glädjande förstärkning av arbetet, säger Tommy Karlsson, biolog på Länsstyrelsen Östergötland och samordnare av arbetet med hotade vildbin.

Länsstyrelsen kommer i samverkan med markägare och andra aktörer att arbeta för att både stärka befintliga förekomster av de hotade bina och att skapa nya livsmiljöer för dem. Det är även viktigt att förbättra spridningen mellan olika områden. Viktiga åtgärder kommer att vara till exempel grävning för att skapa sandblottor, röjning av igenväxning, bränning, slåtter, stängsling för att kunna återinföra bete, samt sådd och utplantering av nektar- och pollenrika växter.

– Vi har tidigare med god framgång skapat nya livsmiljöer för arterna genom att plantera ut de växter de hämtar pollen från, bland annat på Eliantorps motorbana söder om Finspång, berättar Tommy Karlsson.

Kontakt