Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Covid-19 i fokus när civilministern besökte Länsstyrelsen

Länsråd Ann Holmlid, civilminister Lena Micko och landshövding Carl Fredrik Graf i samband med mötet på Linköpings slott.

Länsråd Ann Holmlid, civilminister Lena Micko och landshövding Carl Fredrik Graf i samband med mötet på Linköpings slott.

Covid-19, hedersrelaterat våld och regional utveckling. Det var några av ämnena som stod på agendan när civilminister Lena Micko besökte Länsstyrelsen Östergötland.

På onsdagen stod landshövding Carl Fredrik Graf värd för ett verksamhetsbesök av civilminister Lena Micko som tidigare har varit kommunalråd i Linköpings kommun och därmed har god kännedom om Östergötland. I fokus för besöket stod bland annat Länsstyrelsens hantering av covid-19.

– Viruset påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Det här var till exempel det första fysiska mötet på många veckor som jag i min roll som landshövding prioriterade att genomföra. Under mötet informerade vi civilministern om hur Länsstyrelsen som regional krishanteringsmyndighet hanterar den rådande situationen. Ett av våra uppdrag är att i samverkan med andra offentliga aktörer i länet skapa en lägesbild som rapporteras till regeringen, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Trots att den allvarliga situationen påverkar hela samhället fortlöper Länsstyrelsens alla samhällsviktiga uppdrag. Under besöket fick Lena Micko veta mer om myndighetens nationella uppdrag kring hedersrelaterat våld och Länsstyrelsens roll som statens regionala samverkansaktör.

– Länsstyrelsen fyller en unik funktion som statlig samordnare på regional nivå och har regeringsuppdrag inom regional tillväxt och utveckling. Det var givande att diskutera hur både Länsstyrelsen och civilministern ser på dessa uppdrag i framtiden, säger Carl Fredrik Graf.

Kontakt