Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hanterbar situation för länets aktörer

Universitetssjukhuset i Linköping.

Foto: Christian Nordén/Region Östergötland

Brist på skyddsutrustning, många smittade i förhållande till folkmängd och stor påverkan på näringslivet. Trots att Östergötlands drabbats hårt av covid-19 är situationen hanterbar för berörda aktörer.

Länsstyrelsen Östergötland har som regional krishanteringsmyndighet arbetat i stabsläge sedan i slutet av februari med anledning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att skapa en lägesbild för länet som rapporteras till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Lägesbilden skapas i samverkan med samtliga offentliga aktörer i Östergötland, främst regionen och kommunerna.

– Den gångna veckan kunde vi konstatera att Östergötland är Sveriges hårdaste drabbade region utifrån antalet smittade i förhållande till folkmängd. Läget i länet är utifrån rådande situation hanterbar för berörda aktörer, men personalbortfall och brist på skyddsutrustning försvårar hanteringen av situationen, säger Jenny Knuthammar, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

En högaktuell fråga är att länets kommuner och Region Östergötland har ett akut behov av skyddsutrustning. Länsstyrelsen har gjort en förfrågan till Socialstyrelsen om skyddsmateriel och för att säkra tillgången pågår ett arbete med att hitta en struktur för samverkan i länet kring inköp av skyddsutrustning.

– En annan aktuell fråga är den stundande påskhögtiden. Vi uppmanar alla östgötar att lyssna på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma, säger Jenny Knuthammar.

Mer ur lägesbilden för vecka 14:

  • En eventuell stängning av skolor kan få allvarliga konsekvenser för länets förmåga att hantera situationen då personal stannar hemma med sina barn istället för att gå till jobbet. Det kan i sin tur påverka samhällsviktig verksamhet och möjligheterna att bedriva en patientsäker vård.
  • Flera företag, både stora och små, har permitterat och/eller varslat personal under veckan. Utsatta branscher är tillverkningsindustri, byggföretag, serviceföretag, handel, hotell och restaurang samt privata medieföretag. Flera kommuner har tagit fram stödåtgärder och inrättat journummer dit företag i länet kan vända sig
  • På längre sikt kan personalbortfallet fortsätta att öka och leda till stor påverkan på sjukvård och omsorg. Det finns också socioekonomiska konsekvenser av den ökade arbetslösheten och risk för ökad psykisk ohälsa hos befolkningen kopplat till isolering och att sociala aktiviteter ställs in.

Runtom i Östergötland pågår ett intensivt arbete för att hantera konsekvenserna av covid-19. Det har tagits fram stödpaket och andra initiativ för att hjälpa utsatta företag. På flera håll pågår också frivilligt arbete med att leverera mat och läkemedel till riskgrupper via exempelvis Röda korset och Svenska kyrkan.

– Vi ser verkligen att många kraftsamlar för att hantera den rådande situationen. Flera kommuner arbetar med att förbereda omplacering av personal och alla aktörer ser löpande över sin pandemiplanering och kontinuitetshantering för att säkerställa en långsiktig hantering av situationen. Länets offentliga aktörer har en väl fungerande samverkan med varandra, vilket är väldigt viktigt nu när samhället prövas, säger Jenny Knuthammar.

Kontakt