Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till max 50 personer

Publik på en konsert.

En allmän sammankomst kan exempelvis vara teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk.

Regeringen beslutade den 27 mars att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Beslutet trädde ikraft den 29 mars 2020 och gäller tillsvidare. Regeringen ger även länsstyrelserna ett bemyndigande att göra ytterligare begräsningar om det är nödvändigt för att motverka epidemi.

Sedan tidigare har regeringen beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 besökare, men nu har den gränsen sänkts till 50 deltagare efter en hemställan från Folkhälsomyndigheten. Dessutom har länsstyrelserna lov att göra ytterligare regionala inskränkningar.

Länsstyrelsen Östergötland kommer att fatta ett sådant beslut om smittskyddsläkaren i Region Östergötland gör en sådan begäran. Det innebär alltså att Länsstyrelsen inte avser att fatta beslut om ytterligare inskränkningar utöver regeringens beslut annat än på begäran från smittskyddsläkaren i regionen.

Om Länsstyrelsen fattar beslut om att förbjuda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar kommer det att kungöras i länets författningssamling och genom myndighetsmeddelande, vilket innebär att information läses upp i Sveriges Radio. Vi informerar också via vår webbplats och i sociala medier.

Regeringens presskonferens Länk till annan webbplats.

Mer om vad allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Länk till annan webbplats.

Information med anledning av covid-19 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland