Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Kollegor håller brainstormingmöte.

Foto: Viktor Holm/Scandinav bildbyrå

Här hittar du länkar och samlad information med anledning av coronapandemin som kan vara bra att känna till för dig som företagare.

Länsstyrelsens roll och arbete

Länsstyrelsen Östergötland är en beredskapsmyndighet och ansvarar bland annat för att ta fram samlade lägesbilder för länet och att leda samverkan med Regionen, näringslivet och andra statliga myndigheter och aktörer.

Många företagare kommer i kontakt med länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag i Östergötland. För att underlätta för företagen har Länsstyrelsen beslutat att vidta följande tillfälliga åtgärder:

  • Senarelagd debitering av årets avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelsen informerar alla berörda verksamhetsutövare om förändringen.

  • För andra typer av avgifter för tillstånd prövas möjligheten för företag att avvakta med inbetalningar. Om du önskar avvakta annan avgift som ska betalas in till Länsstyrelsen, kontakta din handläggare eller ring Länsstyrelsens växel, telefon 010-223 50 00. Du kan också skicka e-post till ostergotland@lansstyrelsen.se

  • Skjuta upp tillsynsbesök och kontroller som inte är nödvändiga samt ta hänsyn till smittspridning och riskgrupper. Vissa tillsynsbesök kan vara helt rimliga att skjuta på medan andra är mer tidskritiska. Kontakta din handläggare på Länsstyrelsen om du har ett tillsynsbesök inbokat som du önskar skjuta på. Vår strävan är dock, liksom i all myndighetsutövning, att uppfylla förvaltningslagens krav på serviceskyldighet och att vara så tillmötesgående mot verksamhetsutövare som lag och förordning tillåter.

  • Ha en dialog med företag om hantering av pågående tillstånds- och tillsynsärenden, om till exempel arbetet med en ansökan ska pausas. Kontakta din handläggare om det är aktuellt för din del.

  • Informera företag om möjligheten att söka anstånd om förlängd tid att lämna in miljörapporter med fyra veckor. Om du önskar söka anstånd, kontakta din ordinarie handläggare eller skicka e-post till ostergotland@lansstyrelsen.se

  • Snabbare betalning från Länsstyrelsen till leverantörer och dialog med leverantörer om betalningar. Länsstyrelsen Östergötland prioriterar betalning av leverantörsfakturor och eventuella önskemål som leverantören angett om betalningsdag. Vid frågor kan du kontakta oss via ostergotland@lansstyrelsen.se

  • Säkerställa tydlig och tillgänglig information till företag.

  • Föra en kontinuerlig dialog med företag och näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder för att underlätta för företag.

Mer information för företagare

Regler för restauranger, krogar med meralänk till annan webbplats

Om allmänna sammankomster och offentliga tillställningarlänk till annan webbplats

Omsättningsstöd till näringsidkare

Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscherlänk till annan webbplats

Matchajobben.nu - hjälp företag i Östergötland att hitta varandralänk till annan webbplats

Tillväxtverket - information och stödlänk till annan webbplats

Verksamt.se - information till företag från myndigheterlänk till annan webbplats

East Sweden Business Region - aktuell information för företagarelänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland