Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Här är Länsstyrelsens insynsråd

Jan Germundsson, Stefan Sandborg, Johan Löfstrand, Ann Holmlid, Carl Fredrik Graf, Betty Malmberg, Torsten Angervåg, Peter Borring och Monica Ståhl under ett möte på Linköpings slott.

Jan Germundsson, Stefan Sandborg, Johan Löfstrand, Ann Holmlid, Carl Fredrik Graf, Betty Malmberg, Torsten Angervåg, Peter Borring och Monica Ståhl under ett möte på Linköpings slott.

En professor, en generalmajor och två politiker. Det är några av ledamöterna i Länsstyrelsen Östergötlands insynsråd.

Länsstyrelsen styrs inte av en styrelse, utan har istället stöd av ledamöter i ett insynsråd som utses av regeringen efter förslag från landshövdingen. Representanterna i rådet bidrar genom egen erfarenhet och kompetens, men har inte några beslutsbefogenheter.

– Ledamöterna i insynsrådet har tillsammans stor rutin från bland annat näringslivet, staten, politiken och forskningen. Det är givande att kontinuerligt föra dialog och lyfta frågor som är viktiga för Östergötland och Länsstyrelsen med dessa kompetenta människor, säger landshövding Carl Fredrik Graf som är ordförande i rådet.

Möten med insynsrådet hålls fyra gånger per år då olika aktuella ämnen tas upp och diskuteras. Nyligen hölls årets första möte på Linköpings slott. Under mötet diskuterades frågor som arbetsgivarvarumärke och Länsstyrelsens uppdrag kring regional tillväxt.

Ledamöter i insynsrådet för Länsstyrelsen Östergötland:

  • Torsten Angervåg, chefsåklagare Åklagarkammaren i Norrköping
  • Peter Borring, tidigare ordförande LRF Östergötland
  • Jan Germundsson, Vice President Governance Support, Saab Aeronautics
  • Margareta Kristensson, professor Linköpings universitet
  • Johan Löfstrand (S), riksdagsledamot
  • Betty Malmberg (M), riksdagsledamot
  • Stefan Sandborg, generalmajor och rikshemvärnschef, Försvarsmakten
  • Monica Ståhl, marknadschef Arbetsförmedlingen

Kontakt