Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pressinbjudan: Länet kraftsamlar för att bygga upp totalförsvaret

Länsstyrelsen i Östergötland samlar beslutsfattare i länet till en unik utbildning och övning med fokus på totalförsvar. Målet är att öka kunskapen och förståelsen för varandras roller och ansvar.

– Tillsammans utvecklar vi samverkan mellan civilt försvar och militärt försvar för att kunna stå emot svåra påfrestningar och stärka beredskapen för olyckor och kriser, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Det försämrade omvärldsläget har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska byggas upp igen. I år genomförs den första nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år och med fler än 400 deltagare. Fältövning Victoria är ett fristående initiativ från Länsstyrelsen Östergötland och en extra satsning på att höja totalförsvarsförmågan i länet.

– Vi ser ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde och det finns alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Det krävs att vi alla tar ett gemensamt ansvar för att kunna möta utmaningar och hot, såväl i fredstid som vid höjd beredskap, säger Carl Fredrik Graf.

Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda samhället för krig och består av både civilt och militärt försvar. Det civila försvaret omfattar hela samhället och alla de funktioner som måste fungera även under krig. Det är ingen egen organisation utan inkluderar den verksamhet som krävs för att värna civilbefolkningen, säkerställa viktiga samhällsfunktioner och bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

– Fältövningen ska ge deltagarna förståelse för vad som kan vara samhällsviktig verksamhet i länet och hur det militära behovet av civilt stöd vid höjd beredskap ser ut och påverkar totalförsvarsplaneringen, säger Carl Fredrik Graf.

Deltagarna består av kommunstyrelseordföranden, kommundirektörer, regionstyrelseordförande, regiondirektör och andra nyckelpersoner som arbetar med krisberedskap i länet. Övningsupplägget är en kombination av studiebesök till samhällsviktiga anläggningar i Östergötland och seminarieövningar med ett scenario som utgår från ett väpnat angrepp mot Sverige.

– Vi vill att länets beslutsfattare ska vara förberedda och få ökad kunskap om förutsättningar, ömsesidiga beroenden och behovet av samverkan i länet inför och under höjd beredskap, säger Carl Fredrik Graf.

Pressträff

Den 13 mars gör fältövningens deltagare ett studiebesök på Norrköping Hamn. Klockan 10.30-10.40 berättar landshövding Carl Fredrik Graf om Östergötlands arbete med att bygga upp Totalförsvaret och klockan 10.40-11.00 finns det möjlighet att ställa frågor om fältövningen.

Datum och tid: 13 mars klockan 10.30–11.00.

Plats: Oceangatan 21, 602 38 Norrköping (Norrköpings Hamns huvudkontor).

Ackreditering: Anmäl ditt deltagande till tobias.falth@lansstyrelsen.se

Kontakt