Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Biodling som ingång till småföretagande

Deltagarna i honungsfarmen

Foto: Jörgen Nordh

2018 fick ett tiotal nyanlända en inblick i att starta och driva företag genom biodling. Sedan dess har ett helt nytt företag bildats och en av deltagarna anställts.

Att förstå sig på hur det går till att driva företag kan vara svårt om du är ny i Sverige. Särskilt om du står långt från arbetsmarknaden och dessutom har begränsade kunskaper i svenska.

För att skapa bättre förutsättningar i arbetslivet för ett tiotal nyanlända bestämde sig Internationella kvinnoföreningen i Kinda (IKF) tillsammans med honungsproducenten Jörgen Nord att starta projektet ”Honungsfarmen”. Projektet finansierades genom 180 000 kronor i stöd för regional tillväxt från Länsstyrelsen Östergötland medan IKF stod för arbete för motsvarande summa.

– Vi ville testa om vi kunde använda biodling som ett sätt att lära sig driva företag. Från början riktade vi oss inte specifikt mot nyanlända, men det passade bra eftersom många personer som hade kommit hit från Syrien hade erfarenhet av företagande i liten skala, säger Jörgen Nord.

Projektet varvade teori med praktik och pågick från juni till december och följde hela kedjan för ”bi-året”, från förberedelser och skötsel till slungning och tappning. Därefter såldes honungen och andra produkter, som exempelvis bakverket baklava med egenslungad honung istället för socker, på en marknad i Kisa.

– Utifrån ett hållbart regionalt tillväxtperspektiv har detta projekt varit väldigt relevant. Dels handlar det om förbättrade möjligheter för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, dels handlar projektet om att öka intresset för biodling. Det senare är viktigt utifrån vilken betydelse bin har för pollinering av både odlade och vilda växter, säger Ranko Simic, regional projektsamordnare på Länsstyrelsen Östergötland.

För att stötta och uppmuntra småföretag på landsbygden har Jörgen Nord tillsammans med kompanjonen Charlotte Rydström, även hon engagerad i Honungsfarmen, startat livsmedelsbutiken Landets goda specerihandel i Kisa. Dessutom har Yasser Afyouni, som deltog i Honungsfarmen, anställts på halvtid. Butiken öppnade sommaren 2019 och säljer närproducerade varor som grönsaker, kött och ägg och andra produkter från småskaliga producenter.

– Vi har redan fått en bra kundkrets i butiken och ett överväldigande positivt mottagande. Tanken är att fortsätta utveckla butiken och uppmuntra till fler initiativ på landsbygden, säger Jörgen Nord.

Stöd till regional tillväxt

Länsstyrelsen i Östergötland ska stimulera länets näringsliv på flera sätt för att skapa en ekonomisk hållbar utveckling, öka sysselsättningen och nå de nationella målen för regional tillväxt. Det gör vi bland annat genom att bevilja ekonomiskt stöd i form av bidrag för genomförande av lokala eller regionala utvecklingsprojekt.

Insatser inom regional tillväxt Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland