Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information med anledning av covid-19

Coronavirus

Länsstyrelsens roll är att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå. Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information.

Åtgärder tas bort – men pandemin är inte över

Den 9 februari togs de flesta åtgärderna mot covid-19 bort. Den höga smittspridningen påverkar dock fortfarande samhället och det är därför viktigt att följa de rekommendationer som fortfarande gäller.

De viktigaste uppmaningarna till individer kvarstår

 • Vaccinera dig.
 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.
 • Särskild rekommendation till den som är ovaccinerad. Det innebär att ovaccinerade personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Läs mer om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten: Åtgärder mot covid-19 i februari Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination mot covid-19

Region Östergötland ansvarar för att erbjuda befolkningen vaccination mot covid-19 med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring prioriteringar.

Folkhälsomyndighetens information om vaccination mot covid-19:
Vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19:
Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Vårdguiden 1177 om Vaccination mot covid-19 i Region Östergötland:
Vaccination mot covid-19 - Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats.

Information för vårdgivare i Region Östergötland:
Vaccination covid-19 - Region Östergotland Länk till annan webbplats.

Arbetet med tillsyn enligt den tillfälliga covid-19 lagen upphörde 9 februari. Länsstyrelserna har i uppdrag att bedriva tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen. I den här fasen av pandemin innebär det att länsstyrelserna upprätthåller en tillsynsberedskap om restriktioner återinförs.

Information om den tillfälliga covid-19-lagen

Från den 9 februari 2022 gäller inte längre krav på smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det innebär att verksamhetsutövare inte längre behöver begränsa antalet gäster i varje sällskap till max 8 personer, serveringsställen kan återgå till ordinarie öppettider och gästerna behöver inte hålla en meter mellan sig.

Information om smittskydd på serveringsställen

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Sammanfattning av lägesbilden för vecka 11

Länsstyrelsen sammanställer en regional lägesbild varannan vecka för att vi och regeringen ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet. Läs gärna vår sammanfattning:

 • Tre kommuner av 13 har sänkt sin påverkansgrad jämfört med senaste rapporteringen. Sammanlagt rapporterar sex kommuner ingen påverkan, fem måttlig påverkan på den kommunala hälso- och sjukvården samt omsorgen.
 • Den främsta påverkan hos några av kommunerna gäller fortsatt bemanningsproblematik på grund av sjukfrånvaro och VAB. Sammantaget har bemanningssituationen överlag förbättrats.
 • Situationen inom hälso- och sjukvården är fortsatt stabilt och påverkan bedöms som betydande. 
 • Flyktingar från Ukraina erbjuds vaccination för covid-19 och övrig vaccination efter behov exempelvis mot mässlingen vid hälsoundersökningar.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här. Pdf, 233.6 kB.

Samverkan nationellt och regionalt

Länsstyrelsen i Östergötland har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion.

Inom ramen för samordningsfunktionen Samverkan Östergötland samarbetar myndigheter, kommuner och andra aktörer i länet. Samarbetet inom Samverkan Östergötland är alltid i gång och i normalläget möts alla aktörer regelbundet. Vid en samhällsstörning arbetar Samverkan Östergötland kontinuerligt. Det innebär att vi intensifierar samarbetet och har tätare möten och att alla arbetar enligt en inriktning som vi gemensamt tagit beslut om.

Genom att samordna aktörerna och stödja varandra är vi helt enkelt starkare och kan uträtta mer än annars. Detta gäller inte minst på kommunikationsområdet. Kriser skapar ett stort behov av information och det är viktigt att vi som myndigheter har en god förmåga att möta detta behov – både gentemot enskilda medborgare men kanske framförallt i arbetet med att hjälpa kommunerna i det informationsarbetet.

Den rådande situationen sätter många delar av samhället under stark press – inte minst länets hälso- och sjukvård. En viktig uppgift för Länsstyrelsen och för Samverkan Östergötland är att prioritera resurser, så att samhället kan fungera trots pandemin.

Genom löpande avstämningar med övriga aktörer i länet skapar Länsstyrelsen aktuella lägesbilder över situationen. Det underlag som sammanställs ligger sedan till grund för beslut som fattas både av oss själva, av andra aktörer som exempelvis länets kommuner och av regeringen. Länsstyrelsen har också nära kontakt med nationella myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Dessutom har alla 21 länsstyrelser i Sverige upprättat ett gemensamt samordningskansli, speciellt för arbetet med coronapandemin. Kansliet effektiviserar samordningen av Länsstyrelsens och genom att varje länsstyrelse bidrar med kunskaper om situationen i sitt län skapar vi tillsammans en god bild av läget i Sverige.

Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. På Krisinformation.se finns bekräftad information om covid-19 från ansvariga myndigheter.

Tänk på att alltid följa myndigheternas rekommendationer.

Bekräftad information om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Omsättningsstöd till näringsidkare

Handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Omsättningsstöd till handelsbolag

Hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i utsatta branscher har kunnat ansöka om ekonomiskt stöd. Stödet är stängt.

Mer om tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader

Det finns en nationell telefonlinje om coronaviruset på flera språk.

Telefonnumret är: 08-123 680 00

Linjen är öppen vardagar kl. 09.00-15.00.

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska. Hit kan allmänheten ringa för att få svar på frågor om coronaviruset, testning och vaccin. Exempel på frågor som kan besvaras är:

 • Hur smittar det, hur skyddar man sig och hur förhindrar man smittspridning?
 • Finns det mediciner mot det nya coronaviruset?
 • Varför är det bra att vaccinera sig?
 • Var finns det information på olika språk?

Den som ringer möts av en kort introduktion på engelska, följt av en längre på arabiska. Därefter väljer man önskat språk via följande knappval:

 1. Arabiska
 2. Somaliska
 3. Persiska
 4. Tigrinja/ amarinja
 5. Ryska

Mer information hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos Region Östergötland kan du läsa om regionens beredskap för covid-19.

Om Covid-19 hos Region Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos Statens veterinärmedicinska anstalt kan du läsa om Corona och kontakter med djur.

Om Covid-19 hos Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Hos Utrikesdepartementet kan du läsa om reserekommendationer.

Reserekommendationer med anledning av Covid-19 hos Utrikesdepartementet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland