Publiceringsdatum: 5 mars 2020

Senast uppdaterad: tisdag 4 augusti, 15.56

Information med anledning av covid-19

Labratoriemiljö

Foto: Folkhälsomyndigheten

Här hittar du information om hur Länsstyrelsen i Östergötland arbetar med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Det nya coronaviruset orsakar en sjukdom som heter covid-19. Sjukdomen ger symtom som feber, luftvägssymtom och hosta och påminner om influensa. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

Om Covid-19 Information från Region Östergötland hos 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så kan du hjälpa till att inte sprida sjukdomen

 • Rör inte vid ansiktet eller ögon
 • Var inte nära sjuka människor. Till exempel undvik att ta i hand, kramas eller stå nära varandra.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • Hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra

Provtagning

Provtagningen har utökats för att omfatta samtliga personer med symptom på covid-19. Provtagningen är kostnadsfri. Läs mer om detta på Region Östergötland/1177 genom att följa länken nedan.

Provtagning för dig med symptomlänk till annan webbplats

Det finns en nationell telefonlinje om det nya coronaviruset på flera språk.

Telefonnumret är: 08-123 680 00

Linjen är öppen vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00.

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska. Hit kan allmänheten ringa för att få svar på frågor om det nya coronaviruset. Exempel på frågor som kan besvaras är:

 • Vad är coronavirus?
 • Hur smittar det, hur skyddar man sig och hur förhindrar man smittspridning?
 • Finns det mediciner mot det nya coronaviruset?
 • Var finns det information på olika språk?

Den som ringer möts av en kort introduktion på engelska, följt av en längre på arabiska. Därefter väljer man önskat språk via följande knappval:

 1. Arabiska
 2. Somaliska
 3. Persiska
 4. Tigrinja/ amarinja
 5. Ryska

Mer information hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Läget i Östergötland vecka 31

 • Region Östergötland rapporterar en måttlig påverkan. Antalet inskrivna patienter på IVA och inom slutenvården har långsamt minskat. Påverkan på hälso- och sjukvård samt omsorg beror fortsatt på hög belastning på personal och viss smittspridning inom vård- och omsorgsverksamheter. Antalet smittade inom kommunala verksamheter ligger på en stabil nivå.

 • Polisen rapporterar att fler vistas i offentliga miljöer och tre kommuner rapporterar att det finns brister i distansering på exempelvis köpcentrum. Det har inte förekommit några behov av förelägganden eller förbud kopplat till trängsel på uteserveringar. Flera aktörer har vidtagit kommunikationsinsatser för att påminna om att alla ska hålla avstånd.
 • Antalet öppet arbetslösa och sökande i program fortsätter att öka. Under den senaste veckan har 18 personer varslats i länet och totalt har 3 230 varslats sedan den 1 mars. I antal anställda är det fortsatt branscher inom tillverkning och handel som har högst andel anställda kortidspermitterade.
 • Kommunerna fortsätter att rapportera en stabil tillgång på skyddsmaterial. Under den gånga veckan har ingen kommun behövt begära stöd från det länsgemensamma lagret.

Samverkan nationellt och regionalt

Länsstyrelsen i Östergötland har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion och följer löpande händelseutvecklingen genom förstärkt omvärldsbevakning. Länsstyrelsen deltar också i MSB:s nationella samverkanskonferenser och kommunikationssamordning.

Inom ramen för samordningsfunktionen Samverkan Östergötland samarbetar myndigheter, kommuner och andra aktörer i länet. Samarbetet inom Samverkan Östergötland är alltid i gång och i normalläget möts alla aktörer regelbundet. Vid en samhällsstörning, som den vi befinner oss i nu, arbetar Samverkan Östergötland kontinuerligt. Det innebär att vi intensifierar samarbetet och har tätare möten och att alla arbetar enligt en inriktning som vi gemensamt beslutat om.

Genom att samordna aktörerna och stödja varandra är vi helt enkelt starkare och kan uträtta mer än annars. Detta gäller inte minst på kommunikationsområdet. Kriser skapar ett stort behov av information och det är viktigt att vi som myndigheter har en god förmåga att möta detta behov – både gentemot enskilda medborgare men kanske framförallt i arbetet med att hjälpa kommunerna i det informationsarbetet.

Den rådande situationen sätter många delar av samhället under stark press – inte minst länets hälso- och sjukvård, där brist på materiel till sjukvården är ett aktuellt exempel. En viktig uppgift för Länsstyrelsen och för Samverkan Östergötland är nu att prioritera resurser, så att samhället kan fungera trots den svåra situationen. Det handlar till exempel om att kommunerna i Östergötlands län behöver ha kapacitet att ge barnomsorg till föräldrar med samhällsviktiga tjänster, även i ett läge då skolor och ordinarie barnomsorgs­verksamhet stängs helt eller dras ner.

Genom de löpande avstämningar som sker inom ramen för Samverkan Östergötland kan Länsstyrelsen också skapa aktuella lägesbilder över situationen i Östergötlands län. Dessa underlag och analyser ligger sedan till grund för beslut som fattas både av oss själva, av andra aktörer som exempelvis kommunerna och av regeringen. Länsstyrelsen har också nära kontakt med nationella myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Dessutom har alla 21 länsstyrelser i Sverige nyligen fått ett uppdrag av regeringen att upprätta ett gemensamt samordningskansli, speciellt för arbetet med coronasituationen. Kansliet kommer att kunna effektivisera samordningen av samhällets insatser ytterligare. Genom att varje länsstyrelse bidrar med kunskaper om situationen i sitt län skapar vi tillsammans en god bild av läget i Sverige.

På Länsstyrelsen i Uppsalas läns webbplats finns information om de regeringsuppdrag som Länsstyrelserna arbetar med just nu.

Pågående regeringsuppdrag med koppling till covid-19

Värmeböljor under sommaren kan innebära en ytterligare påfrestning på en redan ansträngd situation. Äldre och personer med bakomliggande sjukdomar är riskgrupper som är särskilt utsatta för både värmestress och covid-19.

Folkhälsomyndigheten uppmanar bland annat att undvika att använda bordsfläktar i gemensamma utrymmen. Behovet av den kylande effekten kan dock vara stor under sommaren. Det bör därför bedömas vid varje vårdmoment om fläkten kan utgöra en ökad risk för smittspridning.

Mer information hos Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans Region Östergötland, Linköpings universitet och Linköpings, Norrköpings och Finspångs kommun tagit fram informationsmaterial för att förebygga och hantera värme inom välfärdsområdet. Det handlar bland annat om checklistor och åtgärdslistor för kommuners vård, omsorg och pedagogiska verksamhet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Checklista pedagogisk verksamhet.pdf 255.3 kB 2020-06-26 10.21
Checklista vård och omsorg.pdf 268 kB 2020-06-26 10.21
Åtgärder pedagogisk verksamhet.pdf 783 kB 2020-06-26 10.21
Åtgärder Vård och omsorg.pdf 830.9 kB 2020-06-26 10.21
Våld i nära relationer-4sid-A5.pdf 805 kB 2020-07-10 08.41

Regeringen har beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 deltagare. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang för färre än 50 personer.

Ytterligare begränsningar av allmänna sammankomsterlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 från folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen kan besluta om fler regionala begränsningar. Vi kommer fatta ett sådant beslut om smittskyddsläkaren i Region Östergötland gör en sådan begäran. Beslutet kungörs genom myndighetsmeddelande, vilket innebär att information läses upp i Sveriges Radio. Vi informerar också via vår webbplats och i sociala medier.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till max 50 personer

Regeringen har tagit beslut om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Om nationellt besöksförbud på äldreboenden på regeringens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet inför distansundervisning med anledning av coronaviruset.

Gå in på din kommuns eller ditt lärosätes webbplats för att hitta information om vad som gäller där du studerar.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så agerar Linköpings universitetlänk till annan webbplats

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Om föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information samt följa myndigheternas rekommendationer. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. På Krisinformation.se finns bekräftad information om covid-19 från ansvariga myndigheter.

Myndigheterna om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I regeringens extra ändringsbudget avser regeringen avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för företag i utsatta branscher.

Mer om tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader

Många företagare kommer i kontakt med länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag i Östergötland. För att underlätta för företagen har Länsstyrelsen beslutat att vidta ett antal åtgärder.

Mer information till företagare med anledning av covid-19

Många kommuner i Östergötland har brist på skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial till följd av hanteringen av covid-19. Länets aktörer arbetar tillsammans för att säkra tillgången och prioriterar frågan högt.

Mer information om länets arbete med skyddsutrustning

Söker du mer information?

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande covid-19.

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se samlar ansvariga myndigheters information om covid-19.

Om Covid-19 hos Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hos Region Östergötland kan du läsa om regionens beredskap för covid-19.

Om Covid-19 hos Region Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Östergötland informerar även om provtagning.

Provtagning i Östergötland länk till annan webbplats

Hos Statens veterinärmedicinska anstalt kan du läsa om Corona och kontakter med djur.

Om Covid-19 hos Statens veterinärmedicinska anstaltlänk till annan webbplats

Hos Livsmedelsverket kan du läsa om djurskydd och livsmedel

Säkra livsmedel och bra djurskydd även i coronatiderlänk till annan webbplats

Hos Utrikesdepartementet kan du läsa om reserekommendationer

Reserekommendationer med anledning av Covid-19 hos Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland