Publiceringsdatum: 5 mars 2020

Senast uppdaterad: tisdag 24 november, 16.29

Information med anledning av covid-19

Labratoriemiljö

Foto: Folkhälsomyndigheten

Här hittar du information om hur Länsstyrelsen i Östergötland arbetar med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om influensa, med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka.

Om Covid-19 Information från Region Östergötland hos 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smittspringningen har tagit fart i Östergötland igen och det är fortfarande viktigt att vi hjälps åt för att minska spridningen.

Skärpta råd i Östergötland gäller tills 13 december, men kan förlängas. Råden gäller för dig som bor i eller besöker Östergötland.

Om förlängda lokala allmänna råd i Östergötland

Så kan du hjälpa till att inte sprida sjukdomen

 • Håll avstånd till andra
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även om du bara har milda symtom.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Hosta och nys i armvecket
 • Arbeta hemifrån om du har möjlighet till det

Provtagning

Läs mer om detta på Region Östergötland/1177 genom att följa länken nedan.

Provtagning för dig med symptomlänk till annan webbplats

Affischer på olika språk

Affischer med de skärpta allmänna råden på olika språk. Affischerna är i A3-format. Avsändare är Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland.

Affisch svenskaPDF

Affisch engelskaPDF

Affisch arabiskaPDF

Affisch dariPDF

Affisch somaliskaPDF

Affisch tigrinjaPDF

Affisch finskaPDF

Affisch turkiskaPDF

Affisch persiskaPDF

Affisch bosniska/kroatiska/serbiskaPDF

Det finns en nationell telefonlinje om det nya coronaviruset på flera språk.

Telefonnumret är: 08-123 680 00

Linjen är öppen vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00.

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska. Hit kan allmänheten ringa för att få svar på frågor om det nya coronaviruset. Exempel på frågor som kan besvaras är:

 • Vad är coronavirus?
 • Hur smittar det, hur skyddar man sig och hur förhindrar man smittspridning?
 • Finns det mediciner mot det nya coronaviruset?
 • Var finns det information på olika språk?

Den som ringer möts av en kort introduktion på engelska, följt av en längre på arabiska. Därefter väljer man önskat språk via följande knappval:

 1. Arabiska
 2. Somaliska
 3. Persiska
 4. Tigrinja/ amarinja
 5. Ryska

Mer information hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kampanjmaterial

Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland i samverkan med länets kommuner har lanserat en kampanj för att påminna om att alla har ett ansvar för att bromsa den ökade smittspridningen. Målgruppen för kampanjen är unga vuxna, 18-29 år. Ladda gärna ner och dela kampanjmaterialet från era egna kanaler och sprid det vidare till andra.

Inlägg - Rea i butik är ju sjukt nice! Men SÅ nice är det inte

Inläggstext:

Ingen rea är så fantastisk att du med gott samvete kan riskera din egen eller andras hälsa. Så tack för att just du gör allt du kan för att undvika trängsel. Läget i länet är fortsatt allvarligt. Vården finns för dig när du behöver den, men nu måste du hjälpa till att hålla antalet sjuka nere. Smittas inte av dumhet. Vi vänder det här tillsammans.

Läs mer: https://www.1177.se/Ostergotland/skarptaradlänk till annan webbplats

SYNTOLKNING:
Tre glada vänner med shoppingkassar i händerna står i en rulltrappa. De står nära varandra och skrattar. På golvet nedanför är det fullt med folk i rörelse. På bilden står texten ”Rea i butik är ju sjukt nice”. Nästa bild visar en sjuksköterska som tittar in i kameran med ett munskydd neddraget. Blicken är skarp och uttrycksfull. På huden vid kinderna ser man stora skavsår från skyddsutrustning. På bilden står texten ”Men SÅ nice är det inte”. Bilden växlar till en turkos bakgrund med budskapen Covid-19 ökar kraftigt. Hjälp till att hålla antalet sjuka nere. Smittas inte av dumhet. Undvik trängsel. Avsändare Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland i samverkan med länets kommuner.

Video/grafik:

Inlägg för Facebook och Instagram 

Story för Instagram

Format för digitala skärmar:

256x320-10sek

1080x1920-10sek

1920x1080-10sek

Inlägg - Fest är kul! Men SÅ kul är det inte

Inläggstext:

Covid-19 ökar mycket snabbt i Östergötland. Läget är allvarligt. Undvik fester och trängsel och smittas inte av dumhet. Vi får stå ut med att ha lite tråkigt nu, för att kunna ha roligt sen!

Läs mer: https://www.1177.se/Ostergotland/skarptaradlänk till annan webbplats

SYNTOLKNING:
Bild på glada unga vuxna som står nära varandra på en fest och tar en gruppbild. På bilden står texten ”fest är kul!”. Nästa bild visar en arm på en person i sjukhusmiljö. I armen sitter en infart. På bilden står texten ”men inte SÅ kul”. Bakgrunden ändras sedan till turkos med budskapet: covid-19 ökar i Östergötland. Smittas inte av dumhet. Undvik trängsel. Avsändare är Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland i samverkan med länets kommuner.

Inlägg för Facebook och Instagram (grafik/video)

Story för Instagram (grafik/video)

Format för digitala skärmar:

1920x1080_10sek

1080x1920_10sek

256x320_10sek


Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Läget i Östergötland vecka 47

Varje vecka sammanställer vi på Länsstyrelsen en regional lägesbild för att vi och regeringen ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder. Läs gärna vår sammanfattning:

 • Antalet personer som diagnostiserats med covid-19 har fortsatt ökat under de senaste veckorna. Belastning på hälso- och sjukvården har ökat med inskrivna patienter i slutenvården.
 • Regionen rapporterar om att smittspridning sker i kluster men också mer allmänt i samhället. Regionens tillgång på skyddsutrustning är god både nu och de närmaste veckorna.
 • Under vecka 47 har provtagningskapaciteten varit fortsatt begränsad bland annat till följd av en tidigare driftstörning. Fortsatt sker provtagning endast för prioriterade grupper.
 • Antalet smittade personer inom kommunala särskilda boendeformer har under den senaste veckan ökat. Bekräftade fall uppges finnas i 8 av länets 13 kommuner.
 • Flera kommuner rapporterar om en ansträngd bemanningssituation. Det gäller sjukfrånvaro och vård av barn bland befintlig personal och brist på vikarier.
 • Coronapandemin slår hårt mot näringslivet i länet och inför julhandeln finns det en stor oro bland många företagare. Den nuvarande situationen bedöms som allvarligare än i våras eftersom många företag redan är försvagade efter vårens situation påverkat kraftigt. Detta gäller i synnerhet branscher med besökande kunder, till exempel inom detaljhandel och restaurangbranschen.
 • Antalet konkurser i länet ligger emellertid förhållandevis lågt för tillfället. Risken finns dock att det ökar när framflyttade kostnader såsom hyror börjar att krävas in. Restauranger är överrepresenterade bland företag som går i konkurs just nu.
 • Länsstyrelsens bedömning är att effekterna av de senast beslutade restriktionerna ännu inte slagit igenom fullt ut, det vill säga åttapersonersnormen och förbudet mot att sälja alkohol efter klockan 22 som nyligen trädde i kraft.
 • Allmänhetens motivation till att följa rådande rekommendationer ökar och uppfattas vara något bättre nu gentemot tidigare veckors rapporteringar.
 • Statistik visar att antalet besökare i Linköpings centrum och vid resecentrum minskat.
 • Under vecka 46 fanns endast några få rapporter om att förare i kollektivtrafiken har behövt lämna resenärer vid hållplatser med hänvisning till senare avgångar på grund av att fordonet är fullsatt. Främst har rapporterna som avser Linköpings stadstrafik minskat.
 • I den särskilda kollektivtrafiken har bokningarna av färdtjänstresor minskat betydligt, vilket sannolikt beror på de lokala allmänna råden i Östergötland. Nivån ligger nu på cirka 30 procent färre resor än normalt under vardagar och 50 procent färre resor under helgerna.

Samverkan nationellt och regionalt

Länsstyrelsen i Östergötland har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion och följer löpande händelseutvecklingen genom förstärkt omvärldsbevakning. Länsstyrelsen deltar också i MSB:s nationella samverkanskonferenser och kommunikationssamordning.

Inom ramen för samordningsfunktionen Samverkan Östergötland samarbetar myndigheter, kommuner och andra aktörer i länet. Samarbetet inom Samverkan Östergötland är alltid i gång och i normalläget möts alla aktörer regelbundet. Vid en samhällsstörning, som den vi befinner oss i nu, arbetar Samverkan Östergötland kontinuerligt. Det innebär att vi intensifierar samarbetet och har tätare möten och att alla arbetar enligt en inriktning som vi gemensamt tagit beslut om.

Genom att samordna aktörerna och stödja varandra är vi helt enkelt starkare och kan uträtta mer än annars. Detta gäller inte minst på kommunikationsområdet. Kriser skapar ett stort behov av information och det är viktigt att vi som myndigheter har en god förmåga att möta detta behov – både gentemot enskilda medborgare men kanske framförallt i arbetet med att hjälpa kommunerna i det informationsarbetet.

Den rådande situationen sätter många delar av samhället under stark press – inte minst länets hälso- och sjukvård, där brist på materiel till sjukvården är ett aktuellt exempel. En viktig uppgift för Länsstyrelsen och för Samverkan Östergötland har varit att prioritera resurser, så att samhället kan fungera trots pandemin.

Genom löpande avstämningar med övriga aktörer i länet skapar Länsstyrelsen aktuella lägesbilder över situationen. Det underlag som sammanställs ligger sedan till grund för beslut som fattas både av oss själva, av andra aktörer som exempelvis länets kommuner och av regeringen. Länsstyrelsen har också nära kontakt med nationella myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Dessutom har alla 21 länsstyrelser i Sverige upprättat ett gemensamt samordningskansli, speciellt för arbetet med coronapandemin. Kansliet effektiviserar samordningen av Länsstyrelsens och genom att varje länsstyrelse bidrar med kunskaper om situationen i sitt län skapar vi tillsammans en god bild av läget i Sverige.

På Länsstyrelsen i Uppsalas läns webbplats finns information om de regeringsuppdrag som Länsstyrelserna arbetar med just nu.

Pågående regeringsuppdrag med koppling till covid-19

Från och med den 24 november är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att förbudet även ska gälla sittande publik. Enda undantaget är begravningar.

Max åtta personer - även för sittande publik

Inom kort kommer ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare att införas i Sverige. I Östergötland kommer förbudet även att gälla sittande publik med anvisade platser. Enda undantaget är begravningar.

Publiktak på åtta personer införs i Östergötlandlänk till annan webbplats

Måndagen den 16 november föreslog regeringen en förordningsändring som innebär att huvudregeln är att det ska bli förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Detta med anledning av att smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt under hösten.

Förslag om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagarelänk till annan webbplats

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat om att hålla fast vid ett publiktak på 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Östergötland. Detta sker samtidigt som Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Östergötland beslutat om skärpta allmänna råd för att stoppa den ökade smittspridningen i länet. Beslutet om att hålla fast vid ett publiktak på 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Östergötland gäller från 1 november fram till 22 november men kan komma att förlängas.

Länsstyrelsen beslutar om ett fortsatt publiktak på 50 personer i Östergötland

Regeringen har beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 deltagare. Från och med den 1 november kommer offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare vara möjliga att genomföra i de län som tillåter.

Förändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar länk till annan webbplats

Mellan den 1 april och 30 september gällde besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Från och med den 1 oktober är besöksförbudet upphävt.

Om nationellt besöksförbud på äldreboenden på regeringens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation om distansundervisning togs bort den 15 juni. Det innebär att elever i gymnasieskolan kan återvända till skolans lokaler till höstterminen. För utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen.

Gå in på din kommuns eller ditt lärosätes webbplats för att hitta information om vad som gäller där du studerar.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så agerar Linköpings universitetlänk till annan webbplats

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Om föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs. Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Varje fredag publicerar vi en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd följs. Du hittar sammanfattningen under nyheter.

Nyheter från Länsstyrelsen Östergötland

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökningsperioden öppnar den 10 november.

Omsättningsstöd till näringsidkare

Hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i utsatta branscher har kunnat ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökningsperioden avslutades den 31 augusti 2020.

Mer om tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader

Många företagare kommer i kontakt med länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag i Östergötland. För att underlätta för företagen har Länsstyrelsen beslutat att vidta ett antal åtgärder.

Mer information till företagare med anledning av covid-19

Under våren hade flera kommuner i Östergötland brist på vissa typer av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial till följd av hanteringen av covid-19. Länets aktörer arbetar tillsammans för att säkra tillgången och har etablerat ett gemensamt lager och en gemensam inköpsorganisation.

Mer information om länets arbete med skyddsutrustning

Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information samt följa myndigheternas rekommendationer. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. På Krisinformation.se finns bekräftad information om covid-19 från ansvariga myndigheter.

Myndigheterna om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Söker du mer information?

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande covid-19.

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se samlar ansvariga myndigheters information om covid-19.

Om Covid-19 hos Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hos Region Östergötland kan du läsa om regionens beredskap för covid-19.

Om Covid-19 hos Region Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Östergötland informerar även om provtagning.

Provtagning i Östergötland länk till annan webbplats

Hos Statens veterinärmedicinska anstalt kan du läsa om Corona och kontakter med djur.

Om Covid-19 hos Statens veterinärmedicinska anstaltlänk till annan webbplats

Hos Livsmedelsverket kan du läsa om djurskydd och livsmedel

Säkra livsmedel och bra djurskydd även i coronatiderlänk till annan webbplats

Hos Utrikesdepartementet kan du läsa om reserekommendationer

Reserekommendationer med anledning av Covid-19 hos Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland