Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Statligt stöd ska bidra till ökad återvinning

Person kastar påse med hushållsopor i container

Bild: Scandinav

Material som kan återvinnas slängs fortfarande i soppåsen. 2018 mottog Cleantech Östergötland ekonomiskt stöd för att undersöka hur lösningar från östgötska miljöteknikföretag kan bidra till att öka återvinningen. Aktörerna är nu överens: det återvinningsbara materialet i soppåsen ska halveras.

Johan Rydberg

Johan Rydberg, VD Cleantech

I vissa branscher ansvarar producenten själv för att samla in och återvinna sina produkter. Det gäller exempelvis förpackningar, däck, returpapper, batterier och elektronik med mera. Kommunerna ansvarar för insamling av resterande hushållsavfall.

- Idag går stora mängder avfall till energiåtervinning genom förbränning. Det är förvisso ett effektivt sätt att omvandla sopor till exempelvis el och fjärrvärme – men delar av det, exempelvis matrester och förpackningar, skulle i stället kunna återvinnas eller tas om hand på ett bättre sätt om det sorterats. En utmaning med många inblandade med andra ord. Producenter, konsumenter, avfallsföretag och kommuner. Säger Johan Rydberg, VD på Cleantech Östergötland.

Cleantech Östergötland är en ideell förening och har medlemmar i både näringsliv och offentlig sektor liksom universitet. De verkar som ett nätverk och visionen är att ” Med kunskap och miljöteknik skapar vi omställningen till en hållbar värld”. Hos Cleantech Östergötland finns en mängd aktörer inom och utom miljötekniksektorn. Alla med målet att genomföra en omställning till en hållbar värld. I detta fall så medverkade aktörer från hela kedjan. från de som representerar producenterna, till kommuner, kommunala och privata avfallsbolag, energibolag och fastighetsbolag. I projektet har de fört samman aktörerna för samtal.

- Oberoende av vilken roll du har i kedjan för avfalls- och återvinningshantering har du generellt sett en mycket god insikt i hur du effektivast arbetar med avfallshantering, gentemot dem du arbetar med närmast i kedjan. Men du har relativt liten koll i andra och tredje led, menar Johan Rydberg.

Nu har aktörerna kommit fram till ett gemensamt mål. Till 2025 ska de tillsammans halvera mängden av återvinningsbart material som hamnar i restavfallet, alltså hushållssoporna.

Hur skulle du säga att studien bidrar till den regionala tillväxten?

- I samband med att vi ses och diskuterar gemensamma lösningar skapas relationer som gör att aktörerna kan bedriva verksamhet. Det här stärker den regionala konkurrenskraften, för i de här grupperna finns kund- och leverantörsförhållanden. Dessutom vinner vi alla på att minska förbränningen och minska belastningen på klimatet.

Stöd till regional tillväxt

Länsstyrelsen i Östergötland ska stimulera länets näringsliv på flera sätt för att skapa en ekonomisk hållbar utveckling, öka sysselsättningen och nå de nationella målen för regional tillväxt.

Det gör vi bland annat genom att bevilja ekonomiskt stöd i form av bidrag för genomförande av lokala eller regionala utvecklingsprojekt.

Insatser inom regional tillväxt

Kontakt