Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt på lodjur i Mjölby

Länsstyrelsen har fattat beslut om skyddsjakt på ett lodjur i Mjölby kommun.

Lodjuret har orsakat allvarlig skada i ett vilthägn för hjort vid ett flertal tillfällen. Angreppen har skett regelbundet sedan november månad. Skyddsjakten får pågå fram till den 15 februari.

Lodjur inventeras från 1 oktober till 29 februari. Vid den senaste inventeringen dokumenterades 11 familjegrupper i Östergötland varav 2 delades med andra län. Omräknat till antal individer finns det cirka 55 lodjur i länet, men antalet är svårt att uppskatta eftersom lodjuren rör sig över länsgränserna.

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor Länk till annan webbplats.

Licensjakt på lodjur 2020 Länk till annan webbplats.

Kontakt