Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

20 miljoner till arbetet mot hedersrelaterat våld

Regeringen ger Länsstyrelsen Östergötland fortsatta nationella uppdrag inom hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft nationella uppdrag kring hedersrelaterat våld och förtryck. Under åren har bland annat ett nationellt kompetensteam byggts upp och en nationell stödtelefon för myndigheter, organisationer och yrkesverksamma inrättats.

Nu står det klart att Länsstyrelsen Östergötland under 2020 får använda 20 miljoner kronor för att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor.

– Det innebär att vi kan fortsätta ett mycket viktigt arbete. Statistiken visar tydligt att samtalen till vår stödtelefon har ökat år för år, vilket indikerar att behovet av stöd är fortsatt stort, säger Negin Amirekhtiar, sakkunnig vid det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

En majoritet av samtalen till stödtelefonen kommer från socialtjänst och skola. Ofta framkommer det att det finns osäkerhet och brist på rutiner inom skolan när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Brist på samverkan mellan kommunens verksamheter är en annan återkommande frågeställning.

– Vi kan alla ta ansvar för barn och unga som far illa. Myndigheter har dock en skyldighet att agera när barn och unga är utsatta för olika former av övergrepp. Därför är det viktigt att både statliga och kommunala verksamheter stärker sin förmåga att agera i dessa frågor, helst innan läget har blivit akut, säger Negin Amirekhtiar.

I slutet av 2019 beslutade regeringen om ett flertal satsningar för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Totalt rör det sig om satsningar på drygt 300 miljoner kronor under 2020.

300 miljoner till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Länk till annan webbplats.

Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld

Länsstyrelsen Östergötland har på uppdrag av regeringen utvecklat ett nationellt kompetensteam i syfte att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. I kompetensteamet ingår bland annat utredare, strateger och sakkunniga inom hedersrelaterat våld, poliser, socionomer, socialsekreterare och forskare. Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för den nationella stödtelefonen som inrättades för att stötta yrkesverksamma med råd och vägledning.

Mer information på hedersfortryck.se Länk till annan webbplats.

Kontakt