Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Satsning på projekt mot hedersrelaterat våld och förtryck

Tio projekt med syfte att motverka hedersrelaterat våld och förtryck får dela på sammanlagt 12,4 miljoner kronor.

Länsstyrelsen Östergötland har regeringens nationella uppdrag att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap inklusive könsstympning av flickor och kvinnor. I uppdraget ingår bland annat att skapa bättre förutsättningar för organisationers arbete på området. Under hösten 2019 utlyste Länsstyrelsen Östergötland projektmedel för utveckling av metoder och arbetssätt som stärker stödet till den utsatta målgruppen.

Cirka 50 projektansökningar skickades in inom ramen för utlysningen. Av dessa har Länsstyrelsen Östergötland beviljat medel till tio projekt om en total summa på 12,4 miljoner kronor. Projekten som har tilldelats medel är länsöverskridande, har potential att spridas nationellt och har stöd av externa forskare. Bakom projekten står frivilligorganisationer, stiftelser kommuner, statliga myndigheter och regioner.

Mer information om de beviljade projekten på hedersfortryck.se Länk till annan webbplats.

Kompetensteamet

Länsstyrelsen Östergötland har på uppdrag av regeringen utvecklat ett nationellt kompetensteam i syfte att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. I kompetensteamet ingår bland annat utredare, strateger och sakkunniga inom hedersrelaterat våld, poliser, socionomer, socialsekreterare och forskare. Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för den nationella stödtelefonen som inrättades för att stötta yrkesverksamma med råd och vägledning.

Kontakt