Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

15 nya naturreservat i Östergötland

Bild över Herrsjöskogen, ett av länets nya naturreservat.

Herrsjöskogen utanför Norrköping är ett av Östergötlands nya naturreservat.

Under 2019 har 15 nya naturreservat i tio olika kommuner bildats i Östergötland. Det innebär att det nu finns 283 naturreservat i länet.

Under 2019 har ovanligt stora arealer ädellövskog och hagmarksområden i Östergötland skyddads som naturreservat. Några exempel är Herrsätter och Törneviks hagar i Åtvidaberg respektive Kinda.

– Det är områden med ädellövrika hagmarker och lövskogar som även är Natura 2000-områden, vilket innebär att de ingår i EU:s nätverk av särskilt skyddsvärd natur, säger Mikael Norén, chef på enheten för naturskydd vid Länsstyrelsen Östergötland.

Även Karshult är ett ädellövskogsområde där Motala kommun som markägare är delaktig i såväl bildande som framtida förvaltning och skötsel. Ett annat odlingslandskap är Siggeryd i Ödeshög som invigdes under sommaren.

Vanligtvis skyddas framför allt barrskogsområden som naturreservat eftersom de är mest berörda av skogsbruk. Under året har ett antal sådana reservat bildats, till exempel Pukehål i Boxholm och Krankenbäcken i Norrköping.

Flera av länets nya naturreservat är viktiga för friluftslivet. I Herrsjöskogen, som ligger intill Ågelsjöns naturreservat utanför Norrköping, finns det bland annat badklippor och stigar för vandring och mountainbikecykling.

I och med de nya naturreservaten finns det nu 283 naturreservat i Östergötland som bland annat omfattar 2,2 procent av den produktiva skogsmarken.

– Nu fortsätter arbetet med att bilda fler naturreservat i Östergötland i syfte att bevara värdefulla natur- och kulturvärden och nå det nationella målet för skydd av skog. Vi samverkar redan nu med både stora och små skogsägare som äger skyddsvärda naturområden, säger Mikael Norén.

Mer information

Nya naturreservat i Östergötland 2019 Länk till annan webbplats.

Mer information om samtliga naturreservat i Östergötland Länk till annan webbplats.

Bilder

Törneviks naturreservat Länk till annan webbplats.

Karshults naturreservat Länk till annan webbplats.

Herrsjöskogens naturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt