Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

23 miljoner till miljöprojekt i länet

Elbil under laddning.

Tre projekt får stöd för laddstationer till elbilar.

14 miljöprojekt i Östergötland får stöd från Naturvårdsverket inom satsningen Klimatklivet. I den senaste omgången beviljas totalt 23 miljoner kronor till länet.

Klimatklivet startade 2015 och har hittills beviljat stöd i Sverige på totalt 4,5 miljarder kronor till lokala investeringar som bidrar till att minska utsläpp som påverkar klimatet. Länsstyrelsen skriver yttranden på ansökningarna från länet och Naturvårdsverket tar sedan beslut om stöd.

I den senaste omgången beviljades stöd till 14 investeringar i Östergötland med ett samlat stödbelopp på 23 miljoner kronor. Ett av de företag som har beviljats stöd är Eklunds Chark AB i Linköping som har fått 2,2 miljoner för att byta ut en oljepanna till en som eldas med pellets.

– Att byta ut pannor som eldas med olja till pannor som eldas med biobränsle är en viktig del för att minska utsläppen av växthusgas, säger Oskar Klingvall, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Östergötland.

Stödet ges i första hand till åtgärder med störst varaktig minskning av utsläpp per investeringskrona, men hänsyn tas också till åtgärdernas möjlighet att bidra till spridning av teknik och effekt på andra miljökvalitetsmål.

Namn

Åtgärdskategori

Beviljat belopp

OK-Q8 AB

Laddstation

275 000 kr

Eklunds Chark AB

Energikonvertering

2 208 000 kr

Sankt Kors Fastighetsaktiebolag

Laddstation

390 500 kr

Anders Birgersson

Energikonvertering

3 250 000 kr

Dag Hermansson

Energikonvertering

780 000 kr

Grimstad Lantbruk AB

Energikonvertering

780 000 kr

Ulric Nilsson

Energikonvertering

1 300 000 kr

Sture Staafs Åkeri AB

Fordon

300 000 kr

Tekniska verken i Linköping AB

Gasutsläpp

11 250 000 kr

Hättorps gård AB

Energikonvertering

525 000 kr

Fredrik Sandberg

Energikonvertering

1 170 000 kr

Baltazar Agro AB

Energikonvertering

390 000 kr

Folö AB

Fordon

474 000 kr

Aimo Park Sweden AB

Laddstation

50 000 kr

Kontakt