Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Amfetamin och cannabis finns i alla kommuner

Cannabis och amfetamin används av personer i samtliga kommuner i Östergötland. Det visar årets kartläggning av narkotikaspår i avloppsvattnet.

För fjärde året i rad har kommunernas reningsverk gjort mätningar av narkotikaspår i avloppsvattnet. Årets resultat visar att det finns narkotikamissbruk i samtliga kommuner i Östergötland, men att resultaten ser olika ut över länet. I länets två största städer syns en minskning mot föregående år gällande cannabis medan ett par av länets mindre kommuner har en ökande mängd cannabisspår i sitt avloppsvatten. Spåren av amfetamin ökar också i jämförelse med tidigare år i flera av länets mindre kommuner.

Cannabis är den vanligast förekommande narkotikan som spårats, men även amfetamin återfinns i varierande omfattning i samtliga kommuner. Mindre omfattande spår av kokain har uppmätts över hela länet förutom i Ydre.

–Det är synnerligen angeläget att kommuner, Polismyndigheten, Region Östergötland och Länsstyrelsen fortsatt arbetar tillsammans för att minska nyrekryteringen av fler användare. Det finns troligtvis grupper i samhället som använder narkotika och som är okända för myndigheterna, säger Lotta Hjalmarsson Österholm, länssamordnare för det ANDT-förebyggande arbetet på Länsstyrelsen Östergötland.

Under perioden 1 mars till 31 maj har även en enkät genomförts för att kartlägga narkotikamissbruket i Östergötland. I det arbetet samverkar Region Östergötland, Polismyndigheten, Länsstyrelsen Östergötland och länets kommuner.

Verksamheter som på olika sätt kommer i kontakt med personer som använder narkotika samlade in och rapporterade avidentifierade data. Resultaten i kartläggningen visar även här att alla kommuner i länet har någon som missbrukat narkotika. Den mest förekommande åldersgruppen var 25–39 år. Den yngsta som registrerades var 9 år och den äldsta var 75 år. Betydligt fler män än kvinnor registrerades.

Mer information

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Mer information om det ANDT-förebyggande arbetet Länk till annan webbplats.

2019 års narkotikakartläggning Pdf, 1.2 MB.

2018 års narkotikakartläggning Länk till annan webbplats.

Kontakt