Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Här är länets nya jämställdhetsråd

Bild på ledamöterna i Östergötlands nyinrättade jämställdhetsråd.

På torsdagen hade Östergötlands nyinrättade jämställdhetsråd sitt första möte på Linköpings slott. Inbjuden som inspiratör var även fotbollsspelaren Nilla Fischer.

Jämställdhet är en viktig fråga och en förutsättning för ett jämlikt Östergötland. Därför har Länsstyrelsen valt att inrätta ett jämställdhetsråd.

Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen med att de jämställdhetspolitiska målen ska få genomslag i Östergötland. Som ett led i detta arbete har Länsstyrelsen bildat ett jämställdhetsråd.

Ett jämlikt Östergötland fritt från förtryck och våld kan bara uppnås genom att en bred uppsättning av aktörer arbetar mot samma mål. Länsstyrelsen har därför bjudit in aktörer från olika delar av samhället att delta i rådet och kan nu presentera ledamöter från kommuner, Region Östergötland, myndigheter, civila samhället och näringslivet.

– Redan nu görs mycket bra arbete i länet, men vi behöver ta frågan om lika villkor och förutsättningar för män och kvinnor till en ny nivå. Jag ser fram emot att få arbeta med dessa frågor eftersom vi har mycket som återstår att leva upp till, säger landshövding Carl Fredrik Graf som leder rådet.

Det nyinrättade rådet ska verka för att sprida kunskap om de jämställdhetspolitiska målen och vara en pådrivande kraft för att uppnå dessa. Inom ett jämställdhetsråd kan länets unika situation och möjligheter beröras och riktade insatser kan tas fram. Detta ger frågan handlingskraft och långsiktighet.

Rådet hade sitt första möte den 5 december på Linköpings slott för att diskutera prioriteringar, framtida inriktning och arbetssätt. Ledamöterna fick även inspiration av elitidrottaren Nilla Fischer samt en hälsning från jämställdhetsministern Åsa Lindhagen.

Jämställdhetspolitikens mål

Det övergripande jämställdhetsmålet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån det övergripande målet finns det sex delmål:

 1. En jämn fördelning av makt och inflytande
 2. Ekonomisk jämställdhet
 3. Jämställd utbildning
 4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
 5. Jämställd hälsa
 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Mer information om respektive delmål Länk till annan webbplats.

 • Carl Fredrik Graf, landshövding, Länsstyrelsen Östergötland
 • Kristin Lönnqvist, distriktidrottschef, Östergötlands idrottsförbund
 • Magnus Oskarsson, verksamhetschef, NovaHuset
 • Gunilla Solveigsdotter, vice ordförande, Bildningsförbundet Östergötland
 • Per Inge Planefors, präst, Svenska kyrkan
 • Anna Axelsson, verksamhetschef, Östsvenska handelskammaren
 • Niclas Kolmodin, Vice President, Head of Business Unit Gripen Support, Saab
 • Sofia Nygren, HR-chef, Länsförsäkringar Östgöta
 • Annicki Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande, Ödeshögs kommun
 • Conny Forsberg, kommunstyrelsens ordförande, Kinda kommun
 • Kicki Liljeblad, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Norrköpings kommun
 • Agneta Niklasson, regionråd, Region Östergötland
 • Andreas Capilla, regionutvecklingsdirektör, Region Östergötland
 • Veronica Fors, HR-chef, Helikopterflottiljen
 • Marina Geijer, administrativ direktör, Linköpings universitet

Kontakt