Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pressinbjudan: Narkotikamissbruk finns i hela länet

Narkotika finns i samtliga kommuner i Östergötland. Det visar två kartläggningar som genomförts i länet. Resultaten presenteras i samband med ett seminarium i Linköping på fredag den 6 december.

För fjärde året i rad har kommunernas reningsverk gjort mätningar av narkotikaspår i avloppsvattnet. Årets resultat visar att det finns narkotikamissbruk i samtliga kommuner i Östergötland, men att resultaten ser olika ut över länet. I länets två största städer syns en minskning mot föregående år gällande cannabis medan ett par av länets mindre kommuner har en ökande mängd cannabisspår i sitt avloppsvatten. Spåren av amfetamin ökar också i jämförelse med tidigare år i flera av länets mindre kommuner.

Under perioden 1 mars till 31 maj har även en enkät genomförts för att kartlägga narkotikamissbruket i Östergötland. I det arbetet samverkar Region Östergötland, Polismyndigheten, Länsstyrelsen Östergötland och länets kommuner. Verksamheter som på olika sätt kommer i kontakt med personer som använder narkotika samlade in och rapporterade avidentifierade data. Resultaten i kartläggningen visar även här att alla kommuner i länet har någon som missbrukat narkotika. Den mest förekommande åldersgruppen var 25–39 år. Den yngsta som registrerades var 9 år och den äldsta var 75 år. Betydligt fler män än kvinnor registrerades.

Pressträff

Den 6 december presenteras de båda kartläggningarna i samband med ett seminarium på Tekniska verken i Linköping. Klockan 08.15–08.45 finns det möjlighet att ställa frågor om de båda kartläggningarna. Media välkomnas även att närvara under seminariet som pågår fram till klockan 12. Det finns även möjlighet att ställa frågor när seminariet har avslutats.

Datum och tid: 6 december klockan 08.15–08.45.

Plats: Matverkstan, Brogatan 1, Linköping (Tekniska verkens huvudkontor).

Ackreditering: Anmäl ditt deltagande till camilla.johansson@tekniskaverken.se

Kontakt