Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt på lodjur i Östergötland

Genrebild på lodjur.

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt på lodjur i Östergötlands län. Totalt får fyra lodjur skjutas under 2020 års licensjakt som äger rum i mars månad.

Beslutet om att tillåta licensjakt på fyra lodjur under 2020 har fattats för att reglera stammen och för att närma sig förvaltningsmålet som är sju årliga föryngringar. Enligt det senaste inventeringsresultatet 2018/2019 har länet tio lodjursföryngringar, vilket motsvarar ungefär 55 lodjur i Östergötlands län. Förvaltningsmålet, beslutat av Viltförvaltningsdelegationen, anger ungefär hur stor populationen bör vara i Östergötlands län. När populationen är över förvaltningsmålet kan det finnas utrymme för licensjakt.

Länsstyrelsernas ambition är att genomföra licensjakten i en liten skala och som ett första steg i övergången mellan en etableringsfas och en förvaltningsfas. Lodjursjakten startar den 1 mars 2020 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakten sker inom de två delar av länet där stammen är som tätast. Inom varje delområde får högst två lodjur vardera fällas. Det norra delområdet är främst inom Motala kommun ner till Motala Ström och vidare upp västra delen av Finspångs kommun till länsgränsen mot Örebro. Det södra delområdet är främst inom Kinda kommun, sydvästra delen av Linköpings kommun, södra delen av Mjölby kommun och Boxholms kommun öster om väg 32.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Östergötlands län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1 200 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över gränsen för gynnsam bevarandestatus.

Inom det södra rovdjursförvaltningsområdet sker licensjakt även i Kalmar och Jönköpings län.

Kontakt