Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

600 miljoner till Östergötlands jordbrukare

Traktor på åker vintertid.

Den 6 december betalas drygt 610 miljoner kronor ut i jordbrukarstöd till östgötska jordbrukare. Det betyder att nästan alla årets stödpengar betalas ut i tid.

Jordbrukarstöd är i många fall en förutsättning för att vi ska kunna ha ett aktivt jordbruk i länet. Jordbruket är grunden för vår livsmedelsproduktion, men bidrar även med många andra värden så som bevarande av natur- och kulturvärden, skapande av jobb och en levande landsbygd.

Tidigare under hösten har delutbetalningar av miljöersättningar gjorts och totalt kommer mer än 700 miljoner att betalas ut till länets jordbrukare före årsskiftet.

– Jordbrukarna har en mycket viktig roll i vårt län. De producerar lokal mat av god kvalitet, bidrar till att bevara våra natur- och kulturvärden genom sin skötsel av markerna, skapar arbete ute på landsbygden och mycket mer. Det är därför det känns väldigt bra att vi kan få ut jordbrukarstöden i tid till de flesta jordbrukare i år, säger Kristoffer Hellberg, chef för enheten för jordbrukarstöd på Länsstyrelsen Östergötland.

Större delen av det belopp som betalas ut den 6 december utgörs av gårdsstödet. Det infördes 2005 och finansieras av EU. Jordbrukare kan få stödet för både åker- och betesmark i enlighet med EU:s jordbrukspolitik. Utbetalningarna fördelas på länets 3 260 jordbrukare. I de flesta fall är jordbrukarstöden en viktig del av jordbrukens ekonomi, oavsett om det gäller ett mindre jordbruk som drivs vid sidan om annan verksamhet eller om det gäller de stora jordbruksföretagen i länet.

– Vi har under flera år inte kunnat betala ut stödpengar i tid, men nu har vi kommit så långt att 99,9 procent av utbetalningarna i gårdsstödet för tidigare stödår är utskickade och 97 procent av årets utbetalningar kommer skickas ut den 6 december. Vi fortsätter att fokusera på att få ut pengar till jordbrukarna så att vi kan nå till 100 procent för samtliga stöd, säger Kristoffer Hellberg.

Kontakt