Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen deltar i internationellt vattenprojekt

Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med aktörer från sex olika länder startat ett EU-projekt som syftar till att förbättra vattenkvaliteten i Europa.

Länsstyrelsen Östergötland deltar under perioden 2019–2023 i ett internationellt projekt som kallas BIGDATA4RIVERS. Projektpartnerskapet består av organisationer från Sverige, Portugal, Spanien, Frankrike, Grekland, Rumänien och Litauen.

Övergödning och höga koncentrationer av farliga ämnen som tungmetaller, bekämpningsmedel, PFAS och läkemedel är stora problem i Sverige och i resten av Europa. Bara ett av tio vattendrag i Östergötland når i dag en godtagbar vattenkvalitet.

– Dessa problem påverkar miljön och människors hälsa. Det är något som vi måste hitta lösningar på. För att möta utmaningarna behövs nya effektiva metoder och angreppsätt och det kan vi göra genom att lära oss från andra EU-länder, säger Maja Kuzmanovic, miljöhandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Det nya vattenprojektet samlar aktörer från olika EU-länder som arbetar med vattenförvaltningsfrågor. Genom utbyte av erfarenheter vill aktörerna i projektet identifiera de mest effektiva och innovativa metoderna inom vattenförvaltningen. Dessa metoder kommer sedan att integreras i lokala åtgärdsplaner och på det sättet bidra till vattenförvaltningen i Östergötland.

– Just nu deltar vi i flera internationella projekt som är kopplade till just vattenfrågor. Det här projektet ger oss ytterligare möjligheter till internationell samverkan, utbyte av kunskap och nya samarbeten. Den internationella dimensionen är en viktig del i utvecklingen av länet, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Projektet finansieras inom EU:s Interreg Europe-program och har en total budget på cirka 13 miljoner kronor.

Partners i Projektet

Sverige: Länsstyrelsen Östergötland

Portugal: Intermunicipal Community of Alto Minho

Spanien: Iberian Association of Riverside Municipalities of Duero River

Grekland: Regional Development Fund on Behalf of the Region of Attica

Rumanien: The National Union of Romanian Entrepreneurs

Frankrike: Cluster Dream

Mer information på projektets hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt