Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu söker Länsstyrelsen nya vattenvårdsprojekt

Nu kan kommuner och föreningar söka upp till 90 procent i bidrag för åtgärder som minskar övergödningen i våra vatten. Detta för att påskynda arbetet för en bättre havs- och vattenmiljö.

I dag finns inget kust- eller havsområde med godtagbar vattenmiljö i Östergötland. För att driva på arbetet för en bättre havs- och vattenmiljö kan kommuner och ideella sammanslutningar söka bidrag hos Länsstyrelsen för lokala vattenvårdsprojekt, så kallat LOVA-bidrag.

Inom LOVA prioriteras insatser för att minska övergödningen av Östersjön och bidrag ges till exempel för att planera, genomföra och följa upp konkreta åtgärder som ska leda till minskade mängder av näringsämnen i vattendrag, sjöar och hav. Även åtgärder som rör miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder kan genomföras med LOVA-bidrag.

– LOVA är en viktig del i arbetet för att förbättra miljön i våra sjöar, vattendrag och kustområden. Bidraget har gjort att många har kommit igång med åtgärder för att minska övergödningen. Nu hoppas vi att fler ska inspireras till nya projektidéer som kan ge friskare havs- och vattenmiljöer, säger Maria Gustavsson, vattenutredare på Länsstyrelsen Östergötland.

LOVA-bidraget kan sökas hos Länsstyrelsen fram till den 31 december 2019 och går framför allt till kommuner, föreningar och andra ideella sammanslutningar. Det går att söka för upp till 80 procent av kostnaden för åtgärderna, alternativt 90 procent om det är åtgärder mot internbelastning.

2018 delade Länsstyrelsen Östergötland ut 11 miljoner kronor i bidrag till 25 olika åtgärdsprojekt i länet. Under 2019 har hittills 8 miljoner delats ut fördelat på 18 projekt.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

LOVA står för lokala vattenvårdsprojekt. Stödet infördes 2009. Bidrag ges till projekt som på ett kostnadseffektivt sätt bidrar till att minska utsläppen av näringsämnen och delvis till miljögifter i havet. Det är avsett för kommuner och ideella sammanslutningar som kan få hjälp med upp till 90 procent av kostnaden för åtgärderna.

Bidrag kan sökas för lokala åtgärder mot övergödning. Det kan vara fosfordammar, strukturkalkning, musselodlingar, avloppsplanering eller andra åtgärder som man tror kan förbättra vattenkvaliteten i ett område. Även byggande av båtbottentvättar kan få stöd. Bidraget kan dessutom användas för planering, uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder.

Mer information

Länsstyrelsen Östergötlands webbplatslänk till annan webbplats

Havs- och Vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt