Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu lanseras länets första energi- och klimatstrategi

Illustration över ett samhälle.

För första gången någonsin har Östergötland en gemensam strategi för länets energi- och klimatarbete. Strategin lanseras på Linköpings slott måndagen den 25 november.

Hur ser Östergötland ut år 2045? Vad krävs för att utsläppen av växthusgaser ska vara 85 procent lägre jämfört med år 1990? Hur gör vi för att produktionen av förnybar och återvunnen energi senast 2030 uppgår till minst 90 procent av den totala energiproduktionen i länet? Det har Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland försökt bena ut i den första gemensamma energi- och klimatstrategin som nu har antagits.

Under framtagandet av strategin har aktörer från näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer bidragit med sin kunskap. Östergötlands energi- och klimatråd, som består av ett 30-tal regionala aktörer med koppling till energiomställningen, har varit referensgrupp. Strategin baseras på nationella och internationella mål och åtaganden, men innehåller även fem nya regionala mål samt sex övergripande insatsområden.

– För att strategin ska få genomslag i hela Östergötland och bidra till en hållbar utveckling behöver vi arbeta tillsammans. De aktörer som har deltagit i processen med att ta fram strategin och ställt sig bakom den visar på viljan att arbeta för att uppnå de regionala energi- och klimatmålen, vilket i sin tur bidrar till Sveriges internationella åtaganden genom Parisavtalet, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Att anta strategin är ett första steg att arbeta mer strukturerat och optimerat med frågorna. Nästa steg är att samla länets aktörer för att gemensamt gå från övergripande mål till konkreta handlingsplaner. Detta arbete har redan påbörjats genom ett antal workshops som Länsstyrelsen tillsammans med Region Östergötland genomför under år 2019 och början av 2020.

– Ingen enskild individ eller organisation kan ensam lösa klimatutmaningen. Var för sig kan vi alla bidra, men när näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer tillsammans kraftsamlar kan vi göra stor skillnad. Jag är glad att det finns ett så stort och brett engagemang för de här frågorna, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande i Östergötland.

Lansering av strategin

Den 25 november klockan 11.30 till 12.15 kommer landshövding Carl Fredrik Graf och regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro tillsammans lansera strategin på Linköpings slott. Media är välkomna att delta på detta event. Med vid lanseringen finns också företag, kommuner och andra aktörer som har deltagit i framtagandet av strategin. Några av dem kommer att berätta hur de konkret kommer arbeta med att implementera strategin i sina organisationer.

Mer information om strategin på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt