Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansök om att bli pilotkommun för förebyggande insatser för barn och unga

En vuxen hand omfamnar ett barns.

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in länets kommuner att tillsammans utveckla det strukturerade preventiva arbetet för barn och unga i kommunen. Tre kommuner väljs sedan ut som pilotkommuner och erbjuds ekonomiskt stöd.

De utvalda kommunerna erbjuds ett bidrag på 100 000 kronor för arbete under 2019 – 2020. Dessa medel ska användas för att kartlägga nuläget bland kommunens barn och unga, höja kompetensen bland personal och ge möjlighet för samverkan med länsstyrelsen vid möten och konferenser.

Arbetet sker i kommunerna med stöd av tjänstepersoner från Länsstyrelsen. De tre kommunerna betraktas som pilotkommuner och deras erfarenheter önskar vi sedan att få hjälp med att sprida till övriga kommuner.

Sista ansökningsdag är 30 november 2019. Ansökningsblanketten skickas till martina.gavranovic@lansstyrelsen.se

Kontakt