Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Minister inleder seminarium på MR-dagarna

Den 14–16 november 2019 arrangeras MR-dagarna i Linköping, nordens största forum för mänskliga rättigheter. Länsstyrelsen, som har regeringsuppdrag inom området, arrangerar två seminarier under dagarna. Det ena kommer att inledas av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Mänskliga rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med mänskliga rättigheter. Konferensen äger rum årligen i olika städer och i år kommer alltså arrangemanget till Linköping.

Arrangemanget pågår i Konsert & kongress den 14–16 november och har runt 170 programpunkter. Dessutom kommer över 80 organisationer att finnas på plats på ett utställartorg. Flera namnkunniga personer kommer att delta i MR-dagarna, som exempelvis jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, socialminister Lena Hallengren, professor Sir Michael Marmot, författaren Alexandra Pascalidou och skådespelaren och regissören Josette Bushell-Mingo.

Länsstyrelsen Östergötland, som har i uppdrag från regeringen att leda samverkan i länet kring mänskliga rättigheter, deltar genom att arrangera två seminarier samt ha en monter på plats under dagarna. Därtill kommer det att finnas en samtalssoffa som Länsstyrelsen disponerar tillsammans med Linköpings kommun, Svenska kyrkan, Region Östergötland och Linköpings universitet.

– Mänskliga rättigheter är en av tre huvudförutsättningar för ett hållbart samhälle. För att kunna leva upp till alla människors lika värde krävs kunskap och samverkan på alla nivåer. Inte minst för att kunna uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, säger Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf som kommer att delta i dagarna.

Länsstyrelsens seminarier

14 november kl. 13.00–14.30, lokal Duetten, tema ”Kan alla verksamheter jobba hälsofrämjande?”.
Medarbetare från Länsstyrelsen som arbetar med djurskydd, vattenfrågor, lantbruk, natur och regional utveckling beskriver hur en regional myndighet genom sina verksamheter kan arbeta hälsofrämjande. Medarbetarna berättar hur de tar hänsyn till jämställdhet och jämlikhet inom sina respektive områden. Moderator är Aleksander Gabelic, före detta ordförande i Svenska FN-förbundet.

15 november kl. 10.30–12.00, lokal Spegelsalen, tema ”Relationer och umgänge för barn i våldets skugga”.
Barns hälsa påverkas negativt av att leva i situationer där det förekommer våld. Vi för en dialog kring hur samhällets aktörer kan arbeta för att säkerställa barns hälsa och säkerhet. Vi frågar oss: Vilka normer och värderingar kring makt och kön påverkar myndigheters agerande?

Föreläser gör Linnea Bruno, doktor i sociologi vid Uppsala universitet. Moderator är Nina Rung, kriminolog och genusvetare. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen inleder seminariet med att berätta om regeringens arbete mot våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och barns rättigheter för att säkerställa barns hälsa.

Mänskliga rättighetsdagarna

Mänskliga rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 i syfte att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Någon motsvarighet till Mänskliga Rättighetsdagarna när det gäller antalet deltagare finns inte i Norden. Konferensen drivs helt utan vinstintresse och är ett samarbetsprojekt mellan Bris, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Friends, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd studieförbund, Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan. Lokala samarbetspartners är Linköpings kommun, Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet och Svenska kyrkan.

Kontakt