Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Allt färre nyanlända till Östergötland

Nu har Länsstyrelsen Östergötland beslutat hur mottagandet av nyanlända ska fördelas mellan länets kommuner nästa år.

Regeringen beslutar genom så kallad anvisning hur många nyanlända som Sveriges 21 län ska ta emot. Länsstyrelsen fördelar sedan antalet personer mellan kommunerna i länet. För Östergötland handlar det nästa år om 260 personer, vilket är en minskning från 366 respektive 578 personer 2019 och 2018.

– Antalet personer som blir anvisade till kommunerna har stadigt minskat sedan bosättningslagen trädde i kraft år 2016 då 829 personer anvisades till Östergötland. Det är ändå viktigt att vi fortsätter att arbeta för ett bra mottagande i Östergötland. Vi behöver arbeta för en bättre etablering på arbetsmarknaden för framför allt kvinnor och personer med låg utbildningsnivå. Vi behöver även underlätta för nyanlända barn att tillgodogöra sig undervisningen i skolan på bästa sätt, säger Daniel Larsson, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Östergötland.

Nyanlända genom anvisning är generellt sett den mindre delen av kommunernas totala mottagande. Anvisning innebär att kommunerna är skyldig att ordna boende till de aktuella personerna. Den större delen av det totala mottagandet är att nyanlända väljer att hitta ett eget boende.

Länsstyrelsen Östergötland använder sig av Migrationsverkets så kallade fördelningsnyckel när nyanlända fördelas mellan kommunerna i länet. För 2020 gäller följande:

Boxholm

3

Finspång

0

Kinda

13

Linköping

144

Mjölby

30

Motala

20

Norrköping

0

Söderköping

18

Vadstena

15

Valdemarsvik

0

Ydre

2

Åtvidaberg

15

Ödeshög

0

– Att Linköping sticker ut beror på att det är länets befolkningsmässigt största kommun och att kommunen har en god arbetsmarknad. Därtill har Linköping historiskt sett haft ett förhållandevis lågt mottagande av nyanlända jämfört med andra kommuner, även om skillnaderna har utjämnats sedan 2016. Att vissa kommuner, till exempel Norrköping, inte tar emot några nyanlända genom anvisning beror på en hög självbosättning och lite sämre förutsättningar på arbetsmarknaden, säger Daniel Larsson.

Landets länsstyrelser arbetar på uppdrag av regeringen för att det ska finnas beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända personer och stödjer kommunernas planering för mottagandet. Den regionala samverkan mellan kommuner, myndigheter och den civila sektorn är viktig i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända.

– Vi har en god samverkan mellan berörda aktörer i länet, vilket vi börjar se resultat av. Inför årets kommuntal har vi haft en nära dialog med kommunerna i integrationsrådet, men också med varje enskild kommun för att möjliggöra en tydligare intern process för kommunerna i hur deras mottagningskapacitet ser ut. Utifrån den dialogen har det framkommit önskemål som föranlett en mindre omfördelning av antalet nyanlända mellan kommunerna, säger Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf som även är ordförande i Östergötlands integrationsråd.

Mer information

Läs Länsstyrelsen Östergötlands beslut härPDF

Regeringen beslutar om länstal för 2020länk till annan webbplats

Migrationsverkets förslag för länstal 2020länk till annan webbplats

Kontakt