Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skogens betydelse diskuterades på slottet

Landshövding Carl Fredrik Graf inledde möte om skogen på Linköpings slott.

Landshövding Carl Fredrik Graf inledde möte om skogen på Linköpings slott.

Det finns tiotusentals personer i Östergötland som har olika intressen i skogen. På tisdagen bjöd Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen in några av dem till Linköpings slott för att diskutera utmaningar kopplade till skogsfrågor.

Även om slätten ofta får symbolisera landskapsbilden av Östergötland så består faktiskt länet till nästan två tredjedelar av skog. Här finns unika eklandskap, skärgårdsskog med vindpinade tallar, ädellövskogar och stora barrskogsområden med inslag av löv. Skogen sätter även avtryck i form av sågverk, pappersbruk och andra företag som anställer tusentals personer och svarar för en betydande export.

– Östergötland är i allra högsta grad ett skogslän. Skogen är en fantastisk resurs som måste brukas med klokskap och varsamhet. Den bidrar till arbetstillfällen för tusentals östgötar, samtidigt som skogen är en tillgång för bättre hälsa och välbefinnande, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Allt är dock inte frid och fröjd i de östgötska skogarna. Ett hårt brukande, dominans av gran, torra somrar och ett högt viltbetestryck skapar problem för både skogsägare och den biologiska mångfalden. Med anledning av detta bjöd Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Skogsstyrelsen på tisdagen in ett 20-tal personer med olika intressen i skogen till ett rundabordssamtal på Linköpings slott.

– En viktig fråga som vi diskuterade är hur vi ska bruka våra skogar för att minska problemet med granbarkborrarna, säger Camellia Yordanova Nirell, distriktschef på Skogsstyrelsen.

Medverkade gjorde bland annat skogsägare, skogsbolag, intresseföreningar, Linköpings universitet och Region Östergötland. Under dagen varvades erfarenhetsutbyte med föreläsningar och diskussioner om forskning, möjligheter och utmaningar för skogen i Östergötland.

– Jag tyckte att det var värdefullt att vi kunde genomföra detta seminarium för att belysa olika perspektiv på skogen. Brukandet behöver ta hänsyn till en rad olika aspekter. Det gäller till exempel produktionsskogens förutsättningar, skogspolitiken, lagar och de nationella miljömålen. Med en ökad gemensam kunskap kan vi medverka till att skogens nyttigheter uppfylls nu och i framtiden, säger landshövding Carl Fredrik Graf.

Mer information

Region Östergötlands strategi för stöd och utveckling av skogsnäringen Länk till annan webbplats.

Sveriges miljömål Levande skogar Länk till annan webbplats.

Podcast-serien Skogen i Östergötland Länk till annan webbplats.

Kontakt