Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Träffa oss på mänskliga rättighetsdagarna!

Välkommen till Mänskliga rättighetsdagarna 14-16 nov 2019 i Linköping!

Den 14-16 november 2019 arrangeras Mänskliga rättighetsdagarna i Linköpings Konsert och kongress. Kom och träffa oss i utställningen eller lyssna till våra seminarier.

Länsstyrelsen är tillsammans med Linköpings kommun, Region Östergötland, Linköpings universitet och Svenska kyrkan lokala samarbetspartners till MR-dagarna.

I vår gemensamma samtalssoffa kan du på fredagen träffa bland annat jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, landshövding Carl Fredrik Graf och våra föreläsare och moderatorer. Välkommen också till vår monter för att diskutera samhällsviktiga områden och hur de är kopplade till mänskliga rättigheter.

Fri entré hela lördagen! 

Mer information om MR-dagarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens seminarier:

Kan alla verksamheter arbeta hälsofrämjande?
Torsdagen den 14 nov kl. 13.00

Moderator: Aleksander Gabelic, före detta ordförande i Svenska FN-förbundet och samhällsdebattör

Hur kan en verksamhet arbeta när uppdraget inte traditionellt placeras under områden som mänskliga rättigheter, jämställdhet eller folkhälsa? Hur arbetar vi, eller bör arbeta för att bidra till ökad hälsa på lika villkor inom områden som till exempel jordbrukarstöd, djurskydd, vattenförsörjning, regional utveckling eller naturvård?

Mer information om seminariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relationer och umgänge för barn i våldets skugga
Fredagen den 15 nov kl. 10.30

Inledning: Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister
Föreläsare: Linnea Bruno
Moderator: Nina Rung, kriminolog, genusvetare och föreläsare

Jämställdhetsministern inleder seminariet med att berätta om regeringens arbete mot våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och barns rättigheter för att säkerställa barns hälsa.

Barns hälsa påverkas negativt av att leva i situationer där det förekommer våld, samt under efterföljande processer kring vårdnad och umgänge med våldsutövaren. Vi för en dialog kring hur samhällets olika aktörer kan arbeta för att säkerställa barns hälsa och säkerhet i det långsiktiga arbetet med våld i nära relationer. Vi frågar oss: Vilka normer och värderingar kring makt och kön påverkar myndigheters agerande?

Mer information om seminariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Länsstyrelsen och mänskliga rättigheter

Att Länsstyrelsen utfärdar eldningsförbud kanske du känner till? Men visste du att vi har uppdrag inom till exempel miljöskydd, djurskydd, folkhälsa, klimatanpassning, integration och mäns våld mot kvinnor?

När vi betalar ut stöd och bidrag, tar beslut, gör tillsyn, ger råd och stöd eller bjuder in till möten kan vi påverka människors fysiska, psykiska och sociala hälsa. Det är viktigt att vi behandlar och bemöter människor likvärdigt - oavsett kön, ålder, etnicitet, sexualitet, religion, könsidentitet, funktionsförmåga och ålder.

Mer information om vårt arbete med mänskliga rättigheter Länk till annan webbplats.

Kontakt