Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt EU-projekt ska få fler att återvinna sitt avfall

Projektets logotyp.

Länsstyrelsen Östergötland kommer under 3,5 år att leda ett nytt EU-projekt med fokus på avfallshantering.

Projektet kallas för OptiWaMag (Optimization of waste management in urban spaces and in households) och finansieras genom EU:s samarbetsprogram Interreg Europe. Den totala finansieringen från EU uppgår till cirka en miljon euro. I projektet deltar även aktörer från Grekland, Italien, Lettland, Portugal och Ungern.

Det övergripande syftet är att genom erfarenhetsutbyte förbättra avfallshanteringen både i stadsmiljö och från privata hushåll. För Länsstyrelsen Östergötland ska projektet resultera i en regional avfallsplan.

– I Europa finns stora utmaningar vad gäller infrastrukturen för avfallshantering. Alltför få återvinner sitt avfall vilket i kombination med ökad befolkning och turism leder till mer avfall. Det är viktigt att jobba med åtgärder för förebyggande av avfall, säger Helene Rask, projektledare.

Länsstyrelsen Östergötland har bedrivit ett mycket aktivt och framgångsrikt internationellt arbete sedan mitten av 90-talet med olika projekt, näringslivsdelegationer och nätverk.

– Den internationella dimensionen är en viktig del i utvecklingen av länet. Just nu deltar vi i flera EU-projekt i samverkan med aktörer i ett tiotal europeiska länder. Vi arbetar bland annat med att få bukt på övergödningsproblematiken och minska utsläpp av exempelvis restprodukter från läkemedel och andra giftiga ämnen, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Avfallsprojektet pågår i 3,5 år med start den 1 augusti 2019. Den 17–18 september anordnas det första partnermötet för projektet i Linköping.

Projektpartners i OptiWaMag

  • Länsstyrelsen Östergötland (Lead partner)
  • Development Organisation, Ungern
  • Municipality of Lousada, Portugal
  • Riga Technical University, Lettland
  • Municipality of Casalgrande, Italien
  • Region of Thessaly, Grekland

Kontakt