Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länet samlas inför framtida klimatutmaningar

Vattenbrist, skogsbränder och skyfall. De senaste årens händelser visar att vi redan i dag märker av ett förändrat klimat. På fredag samlas ett hundratal representanter från kommuner, regionen, staten och näringslivet i Norrköping för att lära sig mer om vattnet i framtidens klimat.

– Klimatförändringen är redan här. De senaste åren har vi fått uppleva vattenbrist, foderbrist, skogsbränder, ihållande värmeböljor och skyfall. I takt med fortsatt global uppvärmning växer utmaningen. Nu samlas vi för att diskutera hur vi kan samarbeta ännu mer för att ta oss an dem, säger Caroline Rydholm, handläggare klimatanpassning vid Länsstyrelsen.

Ett hundratal personer från stat, region, kommuner och näringsliv samlas under fredagen på Louis De Geer i Norrköping för ett klimatanpassningsseminarium på temat vatten. Arrangerande Länsstyrelsen Östergötland vill skapa en bred gemensam förståelse för de utmaningar vi måste ta oss an i länet redan i dag, men också blicka framåt för att skapa en förståelse för vad som väntar framåt, både på kort och lite längre sikt.

– Bred samverkan utifrån en gemensam lägesbild tror vi är det mest effektiva sättet att ta oss an dessa utmaningar inom klimatanpassningsområdet säger Magnus Mateo Edström, klimatanpassningssamordnare vid Länsstyrelsen Östergötland.

20 personer kommer att hålla presentationer och medverka i panelsamtal utifrån tre huvudämnen – vattenförsörjning, gröna näringar och fysisk samhällsplanering. Moderator för seminariet är Åsa Sjöström vid Nationellt Kunskapscentrum för Klimatanpassning på SMHI.

– Inbjudna föreläsare representerar både den bredd och det djup som behövs för att skapa förståelse för de utmaningar som väntar inom vattenområdet för en mängd olika verksamheter. Gensvaret från länets aktörer är mycket glädjande, särskilt det faktum att nästan samtliga av länets kommuner är representerade, säger Åsa Sjöström.

Information för media

Programmet pågår mellan 9.00 och 15.30. Media är välkomna att närvara under hela dagen. Vi träffas säkrast på morgonen före seminariet och är på plats från 8.30.

Datum och tid: 13 september klockan 09.00–15.30

Plats: Louis De Geer, Norrköping

Se hela programmet här Länk till annan webbplats.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan i dag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Kontakt