Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat i vackra betesmarker

Kor på bete i Siggeryd.

Under 35 års tid har Christer Wiking gjort stora insatser för att skapa ett öppet och blomstrande landskap i Siggeryd utanför Ödeshög. Nu blir området naturreservat och därmed skyddat för framtiden.

Den 5 juli invigs länets nyaste naturreservat. Det heter Siggeryd och ligger söder om Ödeshög. Markägaren Christer Wiking har lagt ner mycket naturvårdsarbete sedan han tog över markerna på 1980-talet. Nu är han glad över att området som han vårdat blir skyddat.

– Efter cirka 35 års idogt naturvårdsarbete i skogar, beten och slåtterängar är reservatet äntligen i hamn. Vi som varit markägare är mycket nöjda med detta och är säkra på att området både blir en tillgång för bygden i framtiden och dessutom fyllt av härlig biologisk mångfald, säger Christer Wiking.

Reservatet består av en mindre gård omgiven av öppna betesmarker, slåtteräng och skogsbeten. Växter som kattfot och slåttergubbe visar att området hävdats sedan länge. Fastigheten kommer att vara fortsatt privatägd. Den har nyligen sålts till nya ägare som är angelägna att bevara de biologiska och kulturhistoriska värdena.

Under en period på 1900-talet växte området alltmer igen, men sedan Christer Wiking tog över markerna har landskapet återigen blivit öppet och blomstrande. Även djurlivet har gynnats med hackspettar och fjärilar som vinnare. Området kommer fortsätta att betas för att bevara den biologiska mångfalden.

Mer information

Det går att parkera vid det intilliggande biotopskyddsområdet Gumby-Bultsbols odlingslandskap där en informationsskylt ska placeras. Besökare är välkomna att ströva runt i markerna, plocka bär och svamp och sätta sig i en blomsteräng med sin fikakorg. Då reservatet är relativt litet kommer inga övriga anläggningar att ordnas.

I mitten av området finns två hus som inte ingår i reservatet. Besökare uppmanas att visa hänsyn mot de boende och respektera tomtgränserna.

Siggeryd naturreservat Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt