Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen föreläser om barns rättigheter

Almedalen i Visby.

Alla barn har rätt att få vara barn. Det är budskapet när det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck föreläser i Almedalen.

Söndagen den 30 juni inleds årets upplaga av Almedalsveckan. Länsstyrelsen Östergötland finns representerade i Visby genom det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck som den 3 och 4 juli arrangerar seminarier på Barnrättstorget.

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft nationella uppdrag kring hedersrelaterat våld och förtryck. 2013 utvecklades ett nationellt kompetensteam och inom ramen för uppdraget har en nationell stödtelefon för yrkesverksamma inrättats. Det ena av seminarierna i Almedalen tar avstamp just i samtal till stödtelefonen.

– Det ska inte ligga hos barn och unga att be om hjälp, de ska avlastas från det. Vi yrkesverksamma som möter utsatta barn och unga har det yttersta ansvaret att se utsattheten. Vi måste våga se, våga fråga och våga agera, säger Negin Amirekhtiar som är en av kompetensteamets sakkunniga föreläsare i Almedalen.

Det andra seminariet fokuserar på könsstympning och hur yrkesverksamma kan uppmärksamma och motverka barnäktenskap, tvångsäktenskap och bortförda barn.

– Könsstympning och barnäktenskap handlar om övergrepp och förtryck av flickors kropp och integritet. Det är samhällets ansvar att stoppa övergrepp och stötta de redan utsatta, säger Bayan Nasih som är en av de medverkande föreläsarna vid seminariet.

Mer information

Alla barns rätt att få vara barn – stödtelefonen Länk till annan webbplats.

Alla barns rätt att få vara barn – könsstympning Länk till annan webbplats.

Kompetensteamet

Länsstyrelsen Östergötland har på uppdrag av regeringen utvecklat ett nationellt kompetensteam i syfte att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. I kompetensteamet ingår bland annat utredare, strateger och sakkunniga inom hedersrelaterat våld, poliser, socialsekreterare och forskare. Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för den nationella stödtelefonen som inrättades för att stötta yrkesverksamma med råd och vägledning.

Länsstyrelsernas övriga seminarier

Den 3 juli arrangerar länsstyrelserna i samverkan ytterligare tre seminarier i Almedalen:

Skyddad natur - en faktor för regional utveckling? Länk till annan webbplats.

Vilket mervärde skapar kulturhistoria? Länk till annan webbplats.

Världsarvets glömda vrak – en resurs för Karlskrona? Länk till annan webbplats.

Kontakt