Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen naturvårdsbränner skogsområde i Kolmården

Tisdagen den 18 juni kommer Länsstyrelsen Östergötland att genomföra en naturvårdsbränning i Norrköpings kommun. Rökutvecklingen väntas bli kraftig och lukten kommer att kännas i flera dagar.

Det är ett tallskogsområde i Kolmården som ska naturvårdsbrännas. Området ligger nio kilometer nordost om Krokek i Norrköpings kommun, närmare bestämt inom Fjällmossens naturreservat som även är ett natura 2000-område. Bränningsområdet är cirka 13 hektar stort och omgivet av myr. Bränningen beräknas starta efter lunch och pågå framåt kvällen.

– Syftet med naturvårdsbränningen är att bevara naturtyper och gynna den biologiska mångfalden. Många växt- och djurarter är beroende av att det brinner i skogen med jämna mellanrum, säger Magnus Melander, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Naturvårdsbränning sker då väder och markförhållanden är gynnsamma. Det ska vara mycket torrt i markerna för att branden ska få önskat resultat och gynna växter och djur.

Säkerheten är mycket viktig i samband med naturvårdsbränningar. Vid gränsen mot annan skogsmark och myr kommer det att säkras med utlagd brandslang. Slanglinjen och skogsmarken intill bränningsområdet kommer att bevattnas innan tändningen för att minimera risken för att branden sprider sig utanför bränningsområdet.

Själva bränningen genomförs av en bränningsentreprenör samt med inhyrda entreprenörer för eftersläckning. Allt sker i samarbete med räddningstjänst, SOS Alarm och brandflyget. Allmänheten har blivit informerad via massutskick till hushållen och lokalradio innan branden startas.

Rökutvecklingen är kraftig under själva bränningen och röklukt kommer att kännas under flera dagar. Påverkan på boende beror på vindriktning.

Mer information

Naturvårdsbränningen genomförs inom projektet Life Taiga. Mer information om projektet hittar du på hemsidan www.lifetaiga.se Länk till annan webbplats.

Mer information om Fjällmossens naturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt