Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länet tar gemensamt grepp kring krisberedskap och civilt försvar

Hemvärnssoldater övar.

Uppbyggnaden av totalförsvaret innebär att samhället måste vara förberett på både fredstida kriser och att kriget kan komma. Nu har samtliga aktörer inom Samverkan Östergötland ställt sig bakom en gemensam inriktning för det gemensamma arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

Sedan regeringen beslutade om att totalförsvarsplaneringen ska återupptas ställs det högre krav på krisberedskap och civilt försvar. För att kunna hantera detta har deltagande aktörer inom Samverkan Östergötland ställt sig bakom en gemensam inriktning och plan för det gemensamma arbetet under perioden 2019-2022.

– Det är mycket glädjande att vi nu har en gemensam plan för detta viktiga utvecklingsarbete. Nu kan vi tillsammans fortsätta att minska sårbarheter i samhällsviktig verksamhet och öka den gemensamma förmågan att hantera samhällsstörningar i länet, säger Carl Fredrik Graf, landshövding och ordförande i Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor.

Samverkan Östergötland består av länets 13 kommuner, Räddningstjänsten Östra Götaland, polisregion Öst, Region Östergötland, Försvarsmakten (militärregion syd) och SOS Alarm. Samverkan syftar till att resurser ska användas effektivt och ansvarsfullt, vilket är något som den gemensamma planen lägger stor vikt vid.

Inriktningen innebär att en rad personalkategorier och olika kompetenser inom respektive organisation kommer att behöva arbeta med frågor som rör krisberedskap och civilt försvar. Arbetet innefattar bland annat säkerhetsskydd och skyddad kommunikation, förberedelser för att hantera oönskade händelser, planera för krigsorganisation samt utbildning och övningar.

– Det behövs mer övning både gemensamt i länet och enskilt hos respektive organisation. Det är den viktigaste åtgärden för att öka förmågan att hantera samhällsstörningar, säger Carl Fredrik Graf.

Under nästa år kommer Länsstyrelsen Östergötland att delta i den riksomfattande totalförsvarsövningen TFÖ 2020. Övningen, som syftar till att öka Sveriges motståndskraft, kommer att ge Länsstyrelsen en möjlighet att utveckla förmågan att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och det ansvar som åligger Länsstyrelsen inom den civila delen av totalförsvaret.

Mer information

Läs mer om Samverkan Östergötland Länk till annan webbplats.

Läs mer om Totalförsvarsövning 2020 Länk till annan webbplats.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med civilt försvar Länk till annan webbplats.

Kontakt