Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bostadsbyggandet minskar - trots underskott

Den nybyggda stadsdelen Vallastaden i Linköping.

Det är underskott på bostäder i samtliga kommuner i Östergötland. Trots det minskar antalet påbörjade bostäder i länet.

För första gången bedömer nu alla Östergötlands kommuner att det råder underskott på bostäder i den egna kommunen. Det framgår i den regionala bostadsmarknadsanalysen för 2019 som Länsstyrelsen Östergötland nu har lämnat till Boverket.

Underlaget för analysen är den årliga bostadsmarknadsenkäten som besvaras av landets kommuner. Bara tre kommuner i länet bedömer att underskottet på bostäder kommer att vara avhjälpt om tre år. Samtidigt minskar antalet påbörjade bostäder i länet. Höga byggkostnader och brist på attraktiv detaljplanelagd mark uppges vara de viktigaste faktorerna som begränsar bostadsbyggandet.

– Vi har ett fortsatt besvärligt läge på bostadsmarknaden, med höga bostadspriser och svårigheter med att hitta boendelösningar för alla slags hushåll. Trots att vi har stora underskott på bostäder sjunker det generella byggandet, vilket hämmar möjligheten att skapa en god tillväxt och social välfärd i länet. Stora ansträngningar behövs därför på både nationell, regional och lokal nivå för att stärka bostadsbyggandet och öka rörligheten på bostadsmarknaden, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Bostadsmarknadsanalysen ger en lägesbild över bostadssituationen i länet, samtidigt som den ska vara ett kunskapsunderlag för den fortsatta kommunala och regionala planeringen. Framtagandet av analysen sker därför i dialog mellan Länsstyrelsen, kommunerna och andra regionala aktörer. Årets analys uppmärksammar bostadsmarknadens utveckling, behoven av bostadsplanering för grupper med särskilda behov samt hur kommunerna i länet lever upp till lagstiftningen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

– Många kommuner i länet har en ambitiös bostadsplanering och en hög förväntan på fortsatt byggande. Men det är ofta många svåra frågor att lösa, så det behövs mer kunskap och bättre samordning mellan aktörerna. Därför är det positivt att det finns ett stort intresse av gemensam kunskapsuppbyggnad och metodutveckling, säger Jan Persson, samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Mer information

Bostadsmarknadsanalysen för 2019 Pdf, 3.1 MB.

Statistikbilaga Pdf, 544.7 kB.

Kontakt