Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inspirationsdag för länets lantbrukare

kvinnlig lantbrukare som står intill en traktor

Den 18 juni träffas lantbrukare på Lindevad Säteri utanför Skänninge för att få information och utbyta erfarenheter om hur man kan gynna den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in länets lantbrukare till en fältdag på Lindevad Säteri utanför Skänninge. Fältdagen är ett återkommande arrangemang och i år är målgruppen framför allt lantbrukare i slättbygden.

På Lindevad Säteri har man genomfört många åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden och dessa kommer deltagarna att få titta närmare på. Rådgivare från Länsstyrelsen Östergötland, Jordbruksverket och Hushållningssällskapet kommer även att finnas på plats.

- Att det finns en rik biologisk mångfald i jordbrukslandskapet är förstås viktigt för de olika arter av växter, insekter och fåglar som finns där. Men det är även nödvändigt för att vi ska få en god livsmedelsproduktion. Många grödor är till exempel beroende av att pollineras av insekter, säger Maria Källming, rådgivare på Länsstyrelsen Östergötland.

På programmet står bland annat:

  • Odla växter som gynnar pollinerare, nyttoinsekter och fåglar.
  • Så vårdar du fältfågel och småvilt i slättbygden.
  • Anläggning och skötsel av våtmarker för biologisk mångfald, uppsamling av växtnäring och bevattning.
  • Hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel.
  • Ekologisk odling gynnar den biologiska mångfalden både ovan och under mark.
  • Skaffa honungsbin för högre skördar.

Värd för lantbrukardagen är Anders Granath som är gårdsmästare på Lindevad Säteri. Media är välkomna att närvara under dagen. Vid intresse att delta, kontakta Maria Källming (se kontaktuppgifter nedan).

Tid och plats

18 juni kl 09.30-14.30 på Lindevad Säteri, Skänninge.

Vägbeskrivning: Från Linköping, kör mot Skänninge på väg 206. Strax innan viadukten över väg 50 sväng höger mot Lindevad. Kör 3 km. Sväng vänster vid skylt "Lantbrukardag".

Från Skänninge, kör mot Linköping på väg 206. Strax efter viadukten över väg 50 sväng vänster mot Lindevad. Kör 3 km. Sväng vänster vid skylt "Lantbrukardag".

Ett Rikt Odlingslandskap

Inom projektet Ett Rikt Odlingslandskap arbetar Länsstyrelsen med att bevara och synliggöra de biologiska och kulturhistoriska värden som finns i odlingslandskapet. Vi erbjuder kompetensutveckling i form av kurser, fältvandringar och enskild rådgivning ute på gårdarna. Samtliga aktiviteter finansieras av EU och svenska staten och är kostnadsfria för deltagarna.

Mångfald på slätten

Inom projektet Mångfald på slätten arbetar Jordbruksverket tillsammans med rådgivare vid Hushållningssällskapet. Målet är att öka intresset för åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden i slättbygd. Det sker bland annat genom att visa åtgärder på demonstrationsgårdar, aktiviteter för lantbrukare, tryckt material och digitala verktyg om fåglar och nyttoinsekter.

Kontakt