Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Snart förbjudet att röka på allmänna platser utomhus

Cigarettfimpar i en stor askkopp.

Den 1 juli börjar en ny tobakslag att gälla. Då blir det förbjudet att röka på bland annat uteserveringar, entréer, lekplatser, perronger och busshållplatser.

Den nya lagen om tobak och liknande produkter innehåller nya regler om rökförbud och försäljning av tobaksvaror. Rökförbudet utvidgas till att omfatta även vissa allmänna platser utomhus – bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler såsom butiker och köpcentrum, lekplatser, idrottsanläggningar, perronger, busshållplatser och andra platser som allmänheten har tillträde till.

Lagen kommer också att omfatta elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning. Syftet med de nya bestämmelserna är framför allt att skydda barn, unga och andra personer med känsliga luftvägar.

– Införandet av rökförbud inomhus har gjort att rökningen överlag har minskat och därmed risken för tobaksröksrelaterade sjukdomar. Ett förbud mot att röka på allmänna platser utomhus kommer med stor sannolikhet få liknande effekt, säger Susann Lundström Kovani, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Det är den som äger, driver eller disponerar över ett område utomhus som ska ansvara för att rökförbudet upprätthålls. Detta genom att ta bort befintliga askkoppar, informera på skyltar och ingripa med muntlig information. Om personen trots tillsägelse fortsätter att röka eller inte lämnar platsen efter tillsägelse kan polis eller ordningsvakt avlägsna personen.

Kommunen har ansvar för tillsyn hos de aktörer som berörs för att se till att rökförbudet efterlevs. Om den som är ansvarig för ett visst område inte upprätthåller rökförbudet kan kommunen utfärda vite.

Den 1 juli införs också tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror. Även den som redan i dag säljer tobak kommer att behöva ansöka om tillstånd hos kommunen.

– Det kommer att öka ansvaret på den som säljer tobaksvaror. För att visa att den som ansöker om tillstånd är lämplig krävs det exempelvis ett egenkontrollprogram som redovisar rutiner som behövs i verksamheten för att se till att lagkraven följs, säger Susann Lundström Kovani.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt