Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tåkernfonden ger bidrag till naturpedagogik och naturvård

I år delar Tåkernfonden ut 698 000 kronor till skötsel av Tåkerns naturreservat, biologiska undersökningar, forskning och naturpedagogik vid sjön.

Tåkernfondens ändamål är att bevara den rika naturen i Tåkernbygden och tillgängliggöra den för allmänheten. Varje år delar fonden ut bidrag till projekt för att uppfylla ändamålet.

I år lämnas bidrag till följande insatser och åtgärder

- Studier av insektsfaunan vid Tåkern (20 000kr)
- Undersökningar av Tåkerns vattenmiljö (90 000kr)
- Restaurering och skötsel av Tåkerns naturreservat (200 000kr)
- Ersättning till djurhållare i Tåkerns naturreservat (130 000kr)
- Guideverksamhet vid naturum Tåkern (90 000kr)
- projektet "Barn och fåglar som flyttar" (50 000kr)*
- Inventering av våtmarksfåglar (100 000kr)
- Forskning kring Tåkerns undervattensvegetation (18 000kr)

*Projektet "Barn och fåglar som flyttar" erbjuder naturvägledning för barn som nyss flyttat till Sverige. Projektet drivs av Länsstyrelsen Östergötland vid naturum Tåkern.

Läs mer om Naturum Tåkern

Kontakt