Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samtalen till stödtelefonen fortsätter att öka

Hedersfortryck.se är det nationella kompetensteamets webbplats.

Allt fler söker råd och vägledning hos nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld. Det visar färsk statistik över samtalen till stödtelefonen för yrkesverksamma.

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft nationella uppdrag kring hedersrelaterat våld och förtryck. 2013 utvecklades ett nationellt kompetensteam och inom ramen för uppdraget har en nationell stödtelefon för yrkesverksamma inrättats.

Samtalen till stödtelefonen har ökat år för år och trenden är densamma under 2019 års första kvartal. Under de första tre månaderna kom det in i snitt 93 samtal per månad, vilket är en ökning med drygt 18 procent jämfört med samma period förra året.

– En majoritet av samtalen kommer fortsatt från socialtjänst och skola, men vi kan även se en ökning av samtal från hälso- och sjukvården, säger Christina Malmqvist, sakkunnig hedersrelaterat våld.

Genom samtalen får kompetensteamet en bild av de svårigheter som yrkesverksamma möter, vad de behöver ytterligare vägledning kring och på vilka områden som myndigheters verksamheter behöver utvecklas. Detta för att kunna ge ett bra stöd till utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och att förebygga risker för att någon förs utomlands mot sin vilja.

– Samtalen rör ofta en mycket svår och komplex situation för de utsatta och när det kommer till oss har det ofta blivit akut, säger Christina Malmqvist.

I samtalen till stödtelefon framkommer det bland annat att det finns en generell osäkerhet och brist på rutiner inom skolan när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Brist på samverkan mellan kommunens verksamheter är en återkommande frågeställning.

Kompetensteamet

Länsstyrelsen Östergötland har på uppdrag av regeringen utvecklat ett nationellt kompetensteam i syfte att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. I kompetensteamet ingår bland annat utredare, strateger och sakkunniga inom hedersrelaterat våld, poliser, socialsekreterare och forskare. Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för den nationella stödtelefonen som inrättades för att stötta yrkesverksamma med råd och vägledning.

Antal ärenden till stödtelefonen 2014–2019 Länk till annan webbplats.

Det nationella kompetensteamets verksamhet under 2018 Länk till annan webbplats.

Mer information på hedersfortryck.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt