Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pressinbjudan: Framgångsrikt kustprojekt avslutas i Norrköping

Restaurerade betesmarker i skärgården.

Under projektet har bland annat betesmarker i skärgården restaurerats.

Under sex års tid har EU-projektet LIFE Coast Benefit genomfört värdefulla insatser längs Östergötlands, Södermanlands och Kalmars kust. Nu avslutas projektet med en konferens i Norrköping.

Arbetet inleddes 2013 med en budget på 9,6 miljoner euro. Sedan dess har projektet återskapat ett rikt odlingslandskap, levande våtmarker och ljusare skogar genom att restaurera kustland och skärgårdsöar i Södermanland, Östergötland och Kalmar län. Projektet finansierades av EU:s LIFE-fond, Naturvårdsverket och de tre länen tillsammans.

- Ett långt projekt går mot sitt slut och vi har uppnått våra mål, säger projektledare Anneli Lundgren, Länsstyrelsen Östergötland.

- Mest stolta är vi över helheten, säger Martin Larsson, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen Östergötland.

Den 14-16 maj avslutas projektet med en slutkonferens på Louis De Geer Konsert & kongress i Norrköping. Landshövding Carl Fredrik Graf inleder konferensen tisdagen den 14 maj klockan 13.00. Onsdagen den 15 maj förflyttas konferensen ut i skärgårdslandskapet för att på plats i projektområdena se projektets resultat.

Mer information

Under konferensen kommer det att ges rapporter om hur naturen och olika arter utvecklats under projektet. Projektteamet berättar om vad som krävs för en fungerande skärgård och hur det hör ihop med ett aktivt brukande av markerna, transporter, ladugårdar, miljöstöd med mera. Teamet kan också informera om framgångar med stora arealer restaurerad mark och vägen dit, som inte alltid varit spikrak.

Gästföreläsare:

  • Tommy Ek, Naturvårdsverket (biologiskt kulturarv, 14 maj)
  • Magnus Stenmark, Ecocom (pollinering/ekosystemtjänster, 16 maj)
  • Proffessor Sara Cousins, Stockholms universitet (växtekologi och landskapsfragmentering, 16 maj)

Läs mer om projektet på www.lifecoastbenefit.selänk till annan webbplats

Kontakt