Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu vidtas åtgärder mot barkborreangrepp

Granbarkborre

Granbarkborren gynnades av fjolårets torra sommar och Länsstyrelsen har nu inventerat granskogen i Östergötlands naturreservat för att få kunskap om hur stora angreppen blev.

Eftersom granskog med höga naturvärden är sällsynt är det viktigt att vara mån om dessa skogar. Av all granskog i hela Östergötland är ungefär 1 procent skyddad som naturreservat.

Inventeringen av granskogen har pågått under vintern och våren. Länsstyrelsen har inte kunnat se något tydligt mönster utan angrepp finns på olika platser i länet. Varje angripen gran har noterats. Resultatet visar antalet reservat:

  • helt utan angrepp: 13
  • med små angrepp: 26
  • med medelstora angrepp: 30
  • med stora angrepp: 25

Med små angrepp avses färre än 20 angripna träd och medelstora angrepp innebär 20-49 träd. 50 träd och uppåt räknas som stora angrepp.

- Att bekämpa granbarkborre är svårt och är idag en utmaning i hela skogslandskapet. I naturreservaten gör vi en bedömning från fall till fall. Där vi har möjlighet att göra åtgärder vill vi att åtgärderna ska ha så stor effekt som möjligt med rimliga insatser, säger Ulrica Swärd, funktionschef för naturskötsel på Länsstyrelsen Östergötland.

Vilka åtgärder som görs beror på naturreservatens förutsättningar, naturvärden och angreppens storlek. Länsstyrelsen kommer i huvudsak jobba med följande fyra åtgärder:

  • Låta de naturliga fienderna göra jobbet
  • Sätta ut fällor med feromon (doftämne som lockar till sig barkborre)
  • Lägga ut fångstvirke
  • Barkning

Granbarkborrens naturliga fiender trivs i skogar där det finns gott om död ved och en blandning av olika trädslag i olika åldrar. Exempel på naturliga fiender som äter granbarkborrens larver är styltflugor, parasitsteklar, myrbaggar, kvalster och vissa blomflugor. Allmän barkbock är ett exempel på en konkurrent till granbarkborren. Hackspettar är också mycket värdefulla bekämpare av granbarkborrar.

Mer information om granbarkborre och Länsstyrelsens åtgärder. Länk till annan webbplats.

Kontakt