Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen lyfte digitalisering och vattenförsörjning för morgondagens lantbruk

Landshövding Carl Fredrik Graf talade om den viktiga kopplingen mellan ett aktivt brukande av marken och den nytta för hela samhället som det bidrar till på Hushållningssällskapet i Östergötlands årsstämma den 24 april. Fokus låg på hur digitalisering är en väg till ökad konkurrenskraft, om vikten att vårda och värna vårt vatten och hur maten hamnar på våra bord idag och i framtiden.

Det finns både utmaningar och möjligheter för lant- och skogsbruket framöver. Klimatförändringar, förändrad efterfrågan från konsumenterna och en ökande åldersstruktur bland jordbrukarna är några exempel. Men utvecklingsmöjligheterna kan finnas bland annat genom digitalisering.

- Genom en ökad grad av digitalisering inom livsmedelsproduktionen och att aktivt utveckla hur vi använder och tar tillvara vatten kan vi skapa både nya och förhoppningsvis ännu bättre förutsättningar för livsmedelsproduktionen, säger Carl Fredrik Graf.

Länsstyrelsen har i uppdrag att bidra till att öka och effektivisera livsmedelsproduktionen i Östergötland, samtidigt som detta ska ske på ett hållbart sätt och följa nationella och internationella miljö- och hållbarhetsmål. Den regionala livsmedelsstrategin är framtagen av Länsstyrelsen i samarbete med Region Östergötland, och Vreta Kluster* har fått i uppdrag att koordinera och verkställa arbetet.

Regional livsmedelsstrategi Östergötlandlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen arbetar med rådgivning och kompetensutveckling till de som arbetar inom de gröna näringarna. Vi gör också olika typer av kontroller av djur och livsmedel för att vi ska få säkra livsmedel som produceras på ett bra sätt för både djur och människor. Dessutom fördelar Länsstyrelsen stöd och bidrag för att skapa bra möjligheter för livsmedelsproduktion i länet genom landsbygdsprogrammet och jordbrukarstöd.

- Jag är tacksam för inbjudan att få komma till Hushållningssällskapet. Det gav mig bland annat möjlighet att ge min syn på behovet av att många aktörer i samhället engagerar sig i den svenska livsmedelsproduktionens förutsättningar, säger Carl Fredrik Graf.

* Vreta Kluster är en företagspark och en utvecklingsarena för de gröna näringarna

Kontakt