Publiceringsdatum: 29 april 2019

Senast uppdaterad: måndag 29 april, 16.00

Länsstyrelsen avslutar krishanteringsstab

Idag 29 april klockan 16.00 avslutade Länsstyrelsen den krishanteringsstab som upprättades med anledning av bränderna i Motala kommun.

Läget kring skogsbränderna i länet har stabiliserat och det finns inte längre ett behov av en stab för hantering av händelsen.

Länsstyrelsen Östergötland gick upp i stabsläge torsdagsmorgonen den 25 april med anledning av skogsbranden i Tjällmo och Godegård.

Kontakt