Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i stab med anledning av bränderna

Länsstyrelsen Östergötland har gått upp i krishanteringsstab med anledning av bränderna i Motala kommun.

Under torsdagsmorgonen gick Länsstyrelsen upp i stabsläge med anledning av skogsbranden i Tjällmo. Staben har skapat en samlad lägesbild som distribuerats till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Regeringskansliet och samverkande aktörer i länet.

– Vi arbetar även med att stötta räddningstjänsterna och föra en dialog med inblandade aktörer om behov av stöd. Vi har en upprättad kontakt med Motala kommun och stöttar vid behov, säger Jenny Knuthammar, försvarsdirektör vid Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen har i nuläget gjort bedömningen tillsammans med länets krishanteringsaktörer att det inom de närmaste 72 timmarna inte finns något ytterligare behov av resurser än vad som redan finns på plats. Om läget förändras kommer samverkan att ske för att tillgodose behoven. Länsstyrelsen har till exempel möjlighet att stötta räddningstjänsterna med myndighetskontakter, samverkansbehov och nationellt stöd.

Information om skogsbränderna i Tjällmo och Godegård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eldningsförbud utfärdat i Östergötlands län

Kontakt